Så gör du med ditt hushållsavfall i Vallastaden

Hushållsavfallet i Vallastaden hanteras i en gemensam sopsug som går genom en kulvert i stadsdelen. Sopsugen har separata inkast för gröna påsar med matavfall, respektive påsar med restavfall. Skyltar och färgmarkerade inkastluckor hjälper dig att slänga rätt påse på rätt plats. 

Soppåsarna sugs genom en rörledning och samlas upp i containrar där de senare hämtas. De gröna påsarna med matavfall blir till biogas och används som fordonsbränsle, medan restavfallet återvinns till el och fjärrvärme som värmer våra hus.

Det är lätt att slänga rätt. Tänk bara på att:

  • Allt du slänger i sopsugens inkast ska ligga i väl knutna soppåsar.
  • Knyt ihop påsarna med dubbelknut.
  • Inte slänga något löst avfall i sopsugen.

Elektronisk tagg till sopnedkasten

För att kunna slänga dina soppåsar behöver du en tagg som ger dig tillgång till sopsugens inkast. Två taggar delas ut till varje hushåll i samband med att du tecknar abonnemang hos Tekniska verken. När du slänger din soppåse vägs avfallet och med hjälp av taggen registreras vikten. Taggen är kopplad till ditt hushåll och avfallstaxan är viktbaserad. Det innebär att ju bättre du är på att sortera förpackningar och tidningar till återvinning, eller minska ditt matsvinn, desto lägre blir kostnaden för hushållsavfallet.

Hushållens ansvar

För att teckna eller säga upp ett abonnemang, kontakta kundservice via e-post kundservice@tekniskaverken.se eller på telefon 0771-25 26 27. När du flyttar ut, kom ihåg att lämna över era taggar till nästa boende.

Bor du i hyresrätt?

Om du bor i hyresrätt ska du prata med din hyresvärd om hur du gör för att få dina taggar till sopinkasten och återvinningsrummet. Om det är din hyresvärd som ser till att du får dina taggar är det också hyresvärden som tar emot fakturan för hushållsavfall från oss. Kom ihåg att lämna tillbaka taggarna till din hyresvärd när du flyttar.

Om det är du själv som ska teckna abonnemang hos Tekniska verken, kan du kontakta vår kundservice så hjälper de dig. Du som flyttar ut från en hyresrätt där du varit direktkund hos Tekniska verken avslutar själv ditt abonnemang och lämnar kvar taggarna till nästa hyresgäst. 

Använd taggen även till återvinningsrummet 

Du som bor i Vallastaden har tillgång till återvinningsrummet som ligger i P-huset Flustret. Använd samma tagg till återvinningsrummet som du använder när du slänger sopor. Återvinningsrummet är endast till för hushållen i Vallastaden.

Borttappad tagg? 

Har du tappat bort din tagg, kontakta oss på Tekniska verkens kundservice via e-post kundservice@tekniskaverken.se eller på telefon 0771-25 26 27 (under kontorstid kl 08.00-17.00). Ny tagg debiteras med 200 kr/styck.

Bor du i hyresrätt kontaktar du din hyresvärd, så hjälper de dig. 

Hitta rätt

Så använder du sopnedkasten

Lägg din tagg mot den svarta läsaren vid sidan av inkastluckan. Läsaren piper och en grön lampa tänds när din tagg har identifierats. Därefter öppnas luckan och du kan slänga din soppåse. Om luckan inte öppnas och en röd lampa lyser, vänta en stund och försök på nytt. Du kan också använda ett annat inkast för samma typ av soppåse i området.

Tänk på att knyta dubbelknut på alla påsar. Släng inget löst avfall, stort som smått, i sopsugen. Släng bara en (1 st) 20-liters påse i taget.

Sopnedkastet för matavfall
I gröna påsen sorterar du matrester, råa eller tillagade. Till exempel frukt/grönsaksrester, bröd, kaffesump inklusive filter, te/tepåsar och fett.
Släng inte snus, cigaretter, tobak, kattsand, jord eller aska här. Det slänger du istället i påsen för restavfall.
Gröna påsar och korgar finns att hämta i återvinningsrummet i Flustret.

Sopnedkastet för restavfall
I påsen för restavfall sorterar du till exempel blöjor, tops, kuvert, dammsugarpåsar och diskborstar. Även mindre skräp av plast, glas och papper som inte är förpackningar sorteras i påsen för restavfall.
 

Välkommen till återvinningsrummet

Du som bor i Vallastaden har tillgång till återvinningsrummet som ligger i P-huset Flustret. Använd samma tagg till återvinningsrummet som du använder när du slänger sopor. Återvinningsrummet är endast till för hushållen i Vallastaden.

Tidningar och förpackningar
Tidningar och förpackningar av färgat och ofärgat glas, plastförpackningar, metallförpackningar 
och pappersförpackningar sorteras och lämnas i återvinningsrummet i Flustret.
Platta till och slå ihop förpackningar och kartonger för att ge plats för mer avfall i kärlen och minska antalet transporter.

Elavfall
Elavfall sorteras för sig och lämnas i återvinningsrummet i Flustret. Här finns återvinningsskåpet Elvinn där du till exempel lämnar småelektronik, batterier och lågenergilampor. För lite större elavfall som till exempel kaffebryggare, armaturer och skrivare finns större behållare.

Grovavfall
Större hushållsavfall som inte får plats i soppåsen, till exempel pulkor, strykbrädor, golvmoppar eller uttjänta möbler lämnas i container i återvinningsrummet i Flustret. Här lämnar du också kastruller, trasiga vaser, porslin, galgar och större saker av plast som inte är förpackningar.
Släng inte farligt avfall eller elavfall i containern för grovavfall.


För dig som är fastighetsägare, hyresvärd eller har en bostadsrättsförening

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig och dina boenden i Vallastaden.

Hjälpte denna information dig? Nej