Helgpriser för containeruthyrning i Katrineholm

För dig som bor i Katrineholm, Flen eller Vingåkers kommun har vi helgpriser på containeruthyrning. Vi kör ut containern till dig på fredagen och hämtar den sen på måndagen. I helgpriset ingår hyra av en öppen liftdumpercontainer på 10 kubik, transport och hantering av avfall. Priset beror på hur långt ifrån Vika du bor och vilket sorts avfall du vill kasta.

Priser för hyra av container över helgen

Priserna gäller från 1 januari 2022 och presenteras inklusive moms. Bor du mer än 4 mil från Vika avfallsanläggning behöver du kontakta oss för pris.

Avstånd från Vika återvinningscentral 1-10 km 11-25 km 26-40 km
Osorterat avfall 5 400 kr 5 700 kr 5 900 kr
Trä 2 900 kr 3 200 kr 3 500 kr
Ris 2 900 kr 3 200 kr 3 500 kr
Kompost 2 900 kr 3 200 kr 3 500 kr
Metall 2 900 kr 3 200 kr 3 500 kr
Takregel 2 900 kr 3 200 kr 3 500 kr

Viktigt att veta när du hyr en container

  • Du får inte slänga farligt avfall, som till exempel färg eller lösningsmedel, asbest, impregnerat trä, gips eller elektronik, som till exempel kyl/frys eller vitvaror, i containern.
  • Körbanan måste vara minst tre meter bred med en fri höjd på 4,5 meter. Vid starkströmsledningar gäller även säkerhetsavstånd. Högre hinder som kan skada backspeglar, till exempel växande träd eller stolpar, får på raksträcka inte finnas närmare vägens mitt än två meter.
  • Markunderlaget måste vara stabilt och hålla för både lastbil och container hela vägen till och från uppställningsplatsen.
  • Vi rekommenderar att det finns minst 8 meter fri uppställningsyta framför containern.
  • Du får inte fylla containern mer än upp till kanten.
  • Om du hyr en container för osorterat avfall får du inte lägga i farligt avfall, som till exempel olja eller färg, asbest, impregnerat trä eller elektronik. Du går heller inte lägga i gips.
  • Om du hyr en container och den ska stå någon annanstans än på din privata tomt så ansvarar du för att inskaffa tillstånd för placeringen. 

Har du frågor?

Tel. 0150-579 52 (öppet 07.00-16.00 helgfria vardagar)

Mejl. vika@tekniskaverken.se

Hyr helgcontainer i Katrineholm

Kontaktuppgifter

Godkänn vad som inte får kastas i containern. Här kan du läsa vad du får och inte får kasta i containern. 

Jag godkänner att jag har förstått vad jag får och inte får kasta i containern.
Samtycke av Tekniska verkens riktlinjer för integritetsskydd