Återbrukshallar i Linköping

Alla våra återvinningscentraler i Linköping har återbrukshallar där kan du lämna in saker som du inte längre har användning för. Det gör att färre nya produkter behöver tillverkas och dina saker kan komma till nytta och glädje för någon annan.  

En kvinna lämnar in en liten trehjuling till återbruk, till en medarbetare på Återbrukshallen.

Så fungerar återbrukshallen

I våra återbrukshallar tar vi emot de saker du vill lämna till återbruk och sorterar dem. De saker du lämnar skänker vi vidare till hjälporganisationerna Myrorna, Hjärta till hjärta, Stadsmissionen och Hjälpverksamheten Återvinningen som kommer och hämtar dem för försäljning i sina butiker. 

En person tittar på en burk i en second hand-affär

Vad kan jag lämna till återbruk?

Alla saker du lämnar, förutom böcker, behöver vara i rent och säljbart skick. Böcker kan du lämna in oavsett skick. 

Du kan lämna bland annat:

  • Böcker
  • Elektronik
  • Cyklar
  • Glas och porslin
  • Kläder, skor och textil
  • Leksaker
  • Möbler
  • Tavlor och speglar

Fråga oss om du är osäker på vad du kan lämna och inte. 

En kund tittar på kläder i en second hand-butik

Varför ska jag lämna till återbruk?

När vi ger våra saker en andra chans hjälper vi till att minska efterfrågan om att tillverka nya saker. All konsumtion leder till avfall, inte minst vid tillverkningen av olika produkter. Genom att återanvända sakerna förlänger vi deras livslängd och tar gemensamt hand om resurserna på ett bättre sätt. Att saker kan användas om och om igen – av andra som behöver dem mer – är en fin tanke. Vi kallar det omtanke. Och det är hela grundidén med våra återbrukshallar.

Avfallstrappan visar oss vägen

Målet är att vi tillsammans ska skapa så lite avfall som möjligt. Till vår hjälp finns avfallstrappan, ett EU-direktiv som hjälper oss att minska mängden avfall som cirkulerar i vårt samhälle.