Återbrukshallar i Linköping

Alla våra återvinningscentraler i Linköping har återbrukshallar där kan du lämna in saker som du inte längre har användning för. Det gör att färre nya produkter behöver tillverkas och dina saker kan komma till nytta och glädje för någon annan.  

Så fungerar återbrukshallen

Vi tar emot de saker du vill lämna till återbruk och sorterar dem. De saker du lämnar skänker vi till hjälporganisationerna Myrorna, Hjärta till hjärta, Stadsmissionen och Hjälpverksamheten Återvinningen som kommer och hämtar dem för vidare försäljning i sina butiker.

Vad kan jag lämna till återbruk?

Här listar vi några exempel på saker du kan lämna till återbruk:

  • Böcker
  • Elektronik
  • Glas och porslin
  • Kläder, skor och textil
  • Leksaker
  • Möbler
  • Tavlor och speglar

Böcker kan du lämna in oavsett skick. Fråga oss om du är osäker på vad du kan lämna och inte.  

Varför ska jag lämna till återbruk?

När vi ger våra saker en andra chans hjälper vi till att minska efterfrågan om att tillverka nya saker. All konsumtion leder till avfall, inte minst vid tillverkningen av olika produkter. Genom att återanvända sakerna förlänger vi deras livslängd och tar gemensamt hand om resurserna på ett bättre sätt. Att saker kan användas om och om igen – av andra som behöver dem mer – är en fin tanke. Vi kallar det omtanke. Och det är hela grundidén med våra återbrukshallar.

Avfallstrappan visar oss vägen

Målet är att vi tillsammans ska skapa så lite avfall som möjligt. Till vår hjälp finns avfallstrappan, ett EU-direktiv som hjälper oss att minska mängden avfall som cirkulerar i vårt samhälle.

Här hittar du våra återbrukshallar