Tillsammans gör vi skillnad!

Sakerna du lämnar på Vika återvinningscentral materialåtervinns eller återbrukas. Det vi tillsammans samlade in på Vika under 2022 bidrog till att minska utsläppen med cirka 3 090,62 ton koldioxidekvivalenter. Det är lika mycket som om alla i Katrineholms kommun låter bli att köra bil under 1,3 månad.

Hur har vi räknat?

För att räkna ut siffran har vi tittat på följande saker:

  • Hur mycket vi samlat in på Vika återvinningscentral under 2022 och hur många koldioxidekvivalenter det motsvarar (3 090,62 ton CO2e).
  • Hur många personer som bor i Katrineholms kommun (34 597 stycken).
  • Hur långt varje boende i Katrineholm kör i genomsnitt per år (565 mil).
  • Hur mycket en personbil släpper ut i genomsnitt per kilometer (0,147 kg CO2e per kilometer).