Ulricehamns kommun – Strängsered

Vi utreder möjligheterna att bygga vindkraftverk i Ulricehamns kommun, norr om riksväg 40 mellan Gullered och Strängsered. Fastighetsägare i området är Sveaskog, Prästlönetillgångarna i Skara stift och en privat markägare. Det studerade området är ett vindkraftsområde i kommunens översiktsplan.

Förstudier och utredningar av området

En förstudie har gjorts som visar på förutsättningar för vindkraft i området, och vi har därför gått vidare med fördjupade utredningar. Dessa omfattar fågel- och fladdermusinventeringar, en naturvärdesinventering samt en arkeologisk utredning. Vi har också haft ett inledande samrådsmöte med länsstyrelsen och Ulricehamns kommun. 

Våra undersökningar visar att området kan vara lämpligt för vindkraft. Därför kommer vi att gå vidare genom att bjuda in närboende och allmänhet till ett samråd om vindkraftsprojektet. Samrådet är planerat att hållas i Gullereds bygdegård 3-4 juni. Därefter blir nästa steg att ta fram en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Ansökan om miljötillstånd görs hos Länsstyrelsen Västra Götaland.

I området kommer det rymmas som mest 5 vindkraftverk. Vi är intresserade av att bygga vindkraftverk med upp till 250 meters totalhöjd (höjden på vingspetsen när vingen står rakt upp).

Karta över området

Samråd

Vi bjuder nu in till ett avgränsningssamråd om vindkraftsprojektet Strängsered, enligt 6 kap. miljöbalken. 

Informationsdagar med utställning om projektet

Datum: måndag och tisdag, 3 och 4 juni

Tid: 15.00–19.00

Plats: Gullereds bygdegård, Gullered 163, 523 97 Ulricehamn

Samrådet kommer att hållas i form av ett öppet hus med en utställning. Utställningen innehåller information om projektet och de utredningar vi gör. En legitimerad akustiker kommer att medverka för att berätta om ljud från vindkraftverk och demonstrera hur det kan låta. Representanter från oss finns på plats så att du kan ställa frågor och lämna synpunkter. 

Om du vill ta del av information om vindkraftsprojektet innan utställningen finns ett samrådsunderlag nedan. Den 3 juni kommer vi även att lägga upp affischerna från utställningen. Demonstrationen av ljud från vindkraftverk kommer dock bara att finnas tillgänglig på utställningen.

Senast den 1 augusti 2024 kan du lämna synpunkter på vindkraftsprojektet. Dessa kan lämnas via samrådsformulär här på vår webbsida. De kan också lämnas skriftligen via e-post, brev eller på plats i utställningslokalen. Märk ditt e-postmeddelande eller brev med TVV 2023/26. E-post skickas till registrator@tekniskaverken.se. Vill du skicka dina synpunkter med post ska det adresseras till:

Tekniska verken i Linköping Vind AB
Att. Registrator
Box 1500
581 15 Linköping

Kontakt om projekt

Kristina Appleby

Miljöstrateg
013-20 92 87
kristina.appleby@tekniskaverken.se

Mikael Henriksson

Projektutvecklare
076-134 01 66
mikael.henriksson@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej