Tranås kommun - Kungshult

Vi utreder möjligheterna att bygga vindkraftverk i ett skogsområde i Tranås kommun. Området ligger cirka 6 kilometer nordväst om tätorten Tranås och bedöms rymma som mest 4 vindkraftverk. Fastighetsägaren i området är Svenska kyrkan Linköpings stift.

En förstudie har gjorts som visar på goda förutsättningar för vindkraft i området. Vi arbetar just nu med flera typer av utredningar som hjälper oss att förstå hur projektet skulle påverka miljön (miljökonsekvensbeskrivning). Vi gör fågel- och fladdermusinventeringar, en naturvärdesinventering och en arkeologisk utredning för att kunna bedöma den lokala miljöpåverkan.

Se karta över området som vi utreder →

Har du frågor om markanvändningen?

För frågor kopplade specifikt till Svenska kyrkan Linköpings stifts markanvändning kan du kontakta Bengt Palmqvist, fastighetsförvaltare på Svenska kyrkan Linköpings stift, på telefon 013-24 26 39 eller e-postadress Bengt.Palmqvist@svenskakyrkan.se.

Samråd

Flera samråd har hållits för vindkraftsprojektet. Under 2023 hade vi samråd med bland annat närboende, föreningar, myndigheter och allmänhet. Material från samrådsutställningen hittar du nedan. 
Det här är ett samråd och så går det till →

Material från samrådsutställningen

Materialet är inte helt tillgänglighetsanpassat för dig som till exempel använder skärmläsare. Om du har frågor kring innehållet i samrådsunderlaget är du välkommen att kontakta Cajsa Abrahamsson eller Simon Nygren (du hittar kontaktuppgifter nedan).

Samrådsunderlag Kungshult (3,2 MB, pdf)

Samrådsredogörelse Kungshult (pdf)

Samrådsredogörelse Kungshult bilaga 1 (3,4 MB, pdf)

Samrådsredogörelse Kungshult bilaga 2 (1,87 MB, pdf)

Samrådsredogörelse Kungshult bilaga 3 (9 MB, pdf)

Samrådsredogörelse Kungshult bilaga 4 (2,46 MB, pdf)

Affischer från allmänhetens samråd (pdf)

10 fakta om vindkraft (pdf)

Preliminär tidsplan (pdf)

Kontakt om projektet

Cajsa Abrahamsson

Projektutvecklare
013-30 86 04

 

Simon Nygren

 Projektutvecklare

 013-30 88 54
 simon.nygren@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej