Våra fjärrvärmeorter

Tekniska verken har fjärrvärme i Linköping, Katrineholm, Skärblacka och Kimstad, Kisa, Borensberg och Åtvidaberg. Vi samarbetar också med Mjölby-Svartådalen Energi och samordnar leverans av fjärrvärme mellan oss i en av Sveriges längsta fjärrvärmeledningar. Här kan du läsa mer om hur vi producerar vår fjärrvärme på våra olika orter.

Linköping

Fjärrvärmen i Linköping producerar vi till största delen med olika typer av avfall, det vill säga med energi från resurser som annars skulle ha gått förlorade. I våra kraftvärmeverk producerar vi både fjärrvärme och el samtidigt vilket gör att bränslet utnyttjas maximalt. 

I Linköping har fjärrvärme funnits i över 60 år för både små och stora kunder. Vi värmer till exempel villor, flerbostadshus, förskolor, skolor, affärer och industrier med fjärrvärme. Förutom i centrala Linköping finns fjärrvärme i Berg, Ljungsbro, Sturefors, Vikingstad och Linghem och utbyggnaden fortsätter hela tiden.

Katrineholm

I Katrineholm producerar vi fjärrvärmen främst av träavfall, det vill säga redan använt trä, följt av restprodukter från skogsindustrin som till exempel grenar, toppar och bark. Fjärrvärmen tar alltså tillvara på energi från material som annars skulle gått förlorad. Det mesta av bränslena hämtas från Norge.
Vi har en stor del kraftvärme, det vill säga att vi producerar el och värme samtidigt. I och med det utnyttjas bränslet effektivt vilket bidrar till ett mer resurseffektivt samhälle.

Borensberg

Fjärrvärmen i Borensberg producerar vi lokalt i en biobränslepanna. Att producera värmen lokalt i en stor panna istället för att varje hus har en egen panna, gör eldningen mer effektiv och ger mindre utsläpp. Biobränsle (skogsbränsle) bidrar inte heller till ökad växthuseffekt. Fjärrvärmen ger med andra ord flera klimatfördelar på samma gång.

Hösten 2003 anslöt vi det första huset i Borensberg till fjärrvärme, sedan dess har utbyggnaden fortsatt. Borensbergs kommun, Bostadstiftelsen Platen och privatpersoner är ansluta till fjärrvärme. Vårt fjärrvärmenät täcker idag stora delar av Borensberg.

Kisa

Vår fjärrvärme i Kisa produceras lokalt av biobränslen i en anläggning som ägs av Södra Timber. En stor del av biobränslet utgörs av restprodukter (flis och bark) från sågen. Tack vare samarbetet mellan Tekniska verken och Södra Timber är nu alla vinnare. Tekniska verken kan leverera fjärrvärme, Södra Timber får betalt för sina restprodukter och Kisas invånare kan värma sina hus med fjärrvärme. Sist men inte minst – stora delar av Kisa kan värmas på ett sätt som har låg påverkan på klimatet.

Vi levererar fjärrvärme såväl till stora kunder som kommunen, bostadsbolag och förtag som till privatpersoner. Fjärrvärme i Kisa når många i dag och vi bygger kontinuerligt ut nätet för att kunna erbjuda fler fastigheter att ansluta sig. Vår vision är att fjärrvärmenätet ska täcka Kisa tätort och att alla som vill ska kunna skaffa fjärrvärme.

Skärblacka och Kimstad

Fjärrvärmen i Skärblacka och Kimstad produceras av spillvärme från Billeruds pappersbruk. Spillvärmen är värme som uppkommer vid pappersprocessen och som tidigare inte hade något användningsområde. Tack vare samarbetet mellan Tekniska verken och Billerud är nu alla vinnare. Tekniska verken kan leverera fjärrvärme, Billerud får betalt för spillvärmen och sist men inte minst Skärblacka och Kimstads invånare kan värma sina hus på ett sätt som har låg påverkan på klimatet.

Vi levererar fjärrvärme till kunder som Hyresbostäder i Norrköping, kommunens fastigheter, flera privata fastighetsägare men också ett stort antal småhuskunder. Vår vision är att vårt fjärrvärmenät ska täcka hela Skärblacka och Kimstad tätort och att alla som vill ska få fjärrvärme.

Åtvidaberg

Fjärrvärmen i Åtvidaberg producerar vo lokalt i en biobränslepanna. Att producera värmen i en stor panna istället för att varje hus har en egen panna gör eldningen mer effektiv och minskar utsläppen. Biobränsle (skogsbränsle) är förnybar energi och bidrar inte till ökad växthuseffekt. Fjärrvärmen ger med andra ord flera klimatfördelar på samma gång.

Åtvidabergs kommun, bostadsbolag, företag och många privatpersoner värmer sitt hus med fjärrvärme. Sedan 2010 värmer vi också Kopparvallens konstgräsplan. 

Miljövärden fjärrvärme. 

Hjälpte denna information dig? Nej