Så blir du av med den invasiva växten parkslide

Parkslide har etablerat sig som ett aggressivt ogräs som behöver bekämpas. Parkslide ska lämnas till förbränning i väl förslutna säckar på våra återvinningscentraler i Linköping. Men det finns även andra saker att tänka på när du vill bli av med den invasiva arten.

Parkslide är en seglivad växt med mycket stark spridningskraft som har förmågan att snabbt ta över stora områden och tränga ut andra arter. Till utseendet är den lik bambu och den har en växtkraft på upp till ett par decimeter per dygn. Rotsystemet kan tränga igenom dränering och betong via sprickor.

Så här känner du igen parkslide

Parkslide blir drygt två meter hög och bildar stora bestånd genom rotskott som kan sprida sig flera meter från ursprungsplantan. Växten är grov och upprätt med blad som är cirka en decimeter långa. Den blommar i september-oktober och har vita, något rödaktiga blommor som sitter i klasar i bladvecken.

Naturvårdsverket har samlat mer information om parkslide.

Rapportera in

Om du hittar parkslide i naturen är det bra om du rapporterar det till Artportalen.

Så bekämpar du parkslide

Om du påbörjar bekämpningen tidigt när beståndet är litet ökar möjligheten att få bort växten. Genom att hugga ner växten fyra gånger per år kan du begränsa spridningen. Första huggningen ska göras när de första skotten visar sig, den sista innan växten går i vila på hösten. Undvik att gräva i bestånd med parkslide. Om du måste gräva, var försiktig eftersom rotdelar ofta ger upphov till nya plantor och spridningen ökar då.

Naturvårdsverket ger råd om hur du hindrar spridning av invasiva arter i din trädgård. 

För dig som bor i Linköping - så gör du dig av med växtdelarna

Växtdelarna ska inte komposteras eller lämnas på våra trädgårdsavfallstippar i Linköping. Lägg dem istället i förslutna säckar och lämna på Gärstad återvinningscentral i en särskild container. Säg till personal på plats så visar de dig var säckarna ska slängas.

Naturvårdsverket ger råd om hur du tar hand om växtavfall från invasiva arter.

Fler tips för att förhindra spridningen

  • Plantera inte parkslide i din trädgård.
  • Flytta den absolut inte till nya platser.
  • Slå inte av den med hackande redskap/trimmer. Även mycket små delar kan slå rot.
  • Kompostera inte rötter eller växtdelar.
  • Släng inte växtdelar på tomten eller i naturen.
  • Allt avfall från växten ska läggas i förslutna säckar när det transporteras och kastas i en särskild container på Gärstad återvinningscentral.
  • Flytta eller använd inte jordmassor där parkslide finns eller har funnits.
Hjälpte denna information dig? Nej