Rapporter

Här publicerar vi olika rapporter där Tekniska verken tar ställning i olika frågor som berör vår verksamhet.

Vägval för klimatet: Så klarar det svenska samhället klimatmålen (en delrapport från IVA-projektet)

Vi har varit delaktiga i IVA-projektet som går ut på att brett samla olika samhällsaktörer för att tillsammans ta fram förslag på hur Sverige ska nå målet att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Välval för klimatat är en delrapport från projektet. Rapporten Vägval för klimatet.

 

Naturvårdsverkets föreslagna gränsvärden för hållbar återföring av fosfor

Naturvårdsverkets föreslagna nya gränsvärden för metaller i biogödsel/rötrest innebär att anläggningar som rötar matavfall kommer att få mycket svårt att avsätta sin rest. Rapport: En konsekvensanalys för biogasverksamheten (pdf)

 

 

Konsekvensbeskrivning vattenkraftstation Svartåfors

Denna rapport utgår ifrån en tänkt utrivning av Svartåfors vattenkraftstation strax utanför Linköping, men konsekvenserna är i princip allmängiltiga för alla mindre vattenkraftstationer. Rapport: Konsekvensbeskrivning utrivning av vattenkraftstation (pdf)

 

Kontakta oss för mer information

Per Everhill
Public Affairs
Tekniska verken i Linköping AB
Johan Böök
Public Affairs
Tekniska verken i Linköping AB

 

Hjälpte denna information dig? Nej