Vilka är energibranschens viktigaste frågor?

Charlotta Sund 30 jun 2019
Vindkraftverk i solnedgång.

Varje år brukar Energimarknaden och Accenture arrangera ett seminarium i Almedalen om energibranschens viktigaste frågor. Förra året satt jag i publiken och nu har jag förmånen att vara med på scen och delge mina tankar kring detta ämne. I en så dynamisk bransch som energibranschen finns alltid väldigt många viktiga frågor på agendan och det är svårt att välja ut några som särskilt prioriterade. I detta blogginlägg tänker ändå göra ett försök att lyfta några områden som ligger mig varmt och hjärtat.

En av dessa frågor är digitalisering. Jämfört med mina tidigare erfarenheter från telekombranschen känner jag att energisektorn ligger lite efter, men också att vi är på väg att komma ikapp med stormsteg. Vi står inför stora regulatoriska förändringar som kommer kräva ökad digitalisering, exempelvis övergången till en elhandlarcentrisk marknadsmodell som kommer innebära att ökade datamängder måste kunna hanteras av såväl elnätsföretag som elhandlare. Här spelar de nya elmätarna en nyckelroll. Det handlar om en investering på flera miljarder bara i Sverige. Jag är övertygad om att de smarta mätarna kommer innebära nya spännande affärsmodeller och tjänster, exempelvis andra prissättningsmodeller som gynnar en effektivare energianvändning. I vår interna verksamhet har vi kommit ganska långt med digitaliseringen, exempelvis med användande av IT i fält för servicearbeten, prognosverksamhet för produktion och felavhjälpning. Nästa steg är att ta digitaliseringen ut till kunden på marknaden. Där har utvecklingen bara börjat och här tror jag vi har mycket att lära från andra sektorer, exempelvis telekom.

I ljuset av det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld tycker jag det är viktigt att säkerhetsfrågan ligger högt på dagordningen. Det handlar bland annat om IT-säkerheten för våra samhällsviktiga anläggningar och infrastruktur där cyberattacken mot elnätet i Ukraina 2015 är ett varnande exempel på hur illa det kan gå. På detta område händer det mycket i branschen, även om det sällan talas högt om det utåt. Min uppfattning är att energibranschen generellt sett är väl rustad för olika typer av kriser. När det gäller storstörningar har vi dragit viktiga lärdomar från stormarna Gudrun och Per i början av 2000-talet och har fungerande samarbeten över företagsgränserna.Det vi kan bli bättre på är att hantera hot där en antagonist vill oss illa. Här tror jag är viktigt att öka medvetenheten i branschen. Vi har en tendens att vara naiva kring exempelvis utländska studiebesök och andra kontakter. Här finns mycket att lära från den internationella företagsvärlden som har lång erfarenhet av dessa frågor från verksamhet i länder med stora säkerhetsutmaningar.

Sist, men inte på något sätt mindre viktigt skulle jag vilja lyfta kundens roll på den framtida elmarknaden. Vi ser många tendenser som pekar mot att våra kunder kommer bli en allt mer aktiv del av marknaden. De börjar producera sin egen solel, ladda elbilar och lagra energi. Än så länge sker det i liten skala, men utvecklingen går snabbt. Här är utmaningen att integrera kundernas elproduktion på ett smart sätt i våra affärsmodeller så vi inte går mot en ”off-grid-utveckling”.

När det gäller företagssidan ser vi ett ökat fokus på kapacitetsfrågan och där tror jag våra storkunder kommer att engagera sig betydligt mer i framtiden, exempelvis genom smarta affärsmodeller för smartare kapacitetsutnyttjande. Här genomför Tekniska verken flera intressanta projekt, exempelvis ett vi kallar Hot remote som handlar om att få bättre koll på våra kunders lokala beteende kring värmeanvändning. Digitaliseringen ligger som ett viktigt fundament för hela denna utveckling. Inte minst kommer vi behöva ta hand om större datamängder från våra kunder. Vi ser en allt hårdare konkurrens om slutkunderna på elmarknaden och här är digitalisering ett måste för att lyckas. Vårt elhandelsbolag Bixia satsar också på samverkan med andra aktörer med stora kundbaser och i vår har vi slutit samarbetsavtal med bland annat Heimstaden och Örebrobostäder.

Jag ser fram emot att diskutera energibranschens viktigaste frågor på Energimarknadens och Accentures seminarium i Almedalen. Vi ses där!

Charlotta Sund

Vd och koncernchef, Tekniska verken i Linköping AB