Varför denna blogg?

Porträtt på Per Everhill. Foto. Per Everhill 15 sep 2015

Välkommen till vår blogg ”Tekniska verken tycker” där vi kommer berätta vad vi tycker i olika samhällsfrågor som påverkar vår verksamhet.

Energibranschen är i många avseenden en hårt reglerad bransch. Olika regelverk, styrmedel och lagar har stor påverkan på våra möjligheter att klara de krav som våra ägare ställer på oss. I Tekniska verkens fall är ägaren Linköpings kommun och därmed indirekt alla medborgare i Linköping.

Till skillnad från många andra företag så handlar vår verksamhet inte bara om pengar. Visst ska vi vara affärsmässiga, men minst lika viktigt är att vi levererar miljö-och samhällsnytta. Vår vision är att skapa världens mest resurseffektiva region. Det är något som vi tar på största allvar och som kräver långsiktiga villkor och styrmedel. Därför måste vi påtala för beslutsfattare när olika förslag och regelverk gör det svårare för oss att nå vår vision. Vi berättar gärna när vi tycker något är bra, samtidigt som vi inte tvekar att påtala fel och brister. Vi kommer också presentera egna idéer för hur vi kan få ett resurseffektivare samhälle.

På bloggen kommer du bland annat kunna läsa om vår strävan för att få till långsiktiga styrmedel för vår biogasproduktion som är en viktig del i omställningen av den svenska fordonsflottan, om villkoren för våra vattenkraftverk som gör stor klimat-och samhällsnytta genom produktionen av förnybar och reglerbar el och om vår syn på avfall som innebär att det inte borde finns något sådant – bara nyttiga resurser som flyttas runt i en cirkulär ekonomi. Du får gärna komma med idéer kring ämnen vi ska ta upp eller synpunkter på vad vi skriver. Energifrågan är en av våra viktigaste utmaningar inför framtiden och förtjänar verkligen att debatteras.