Varför är Linköping bäst i landet på solel?

Nils Hillerbrand 5 jul 2016

I våras uppmärksammades den kraftiga ökningen av solenergi i Sverige. För Tekniska verken är det särskilt roligt att konstatera att Linköping är överlägset bäst när det gäller solelsproducenter som tilldelats elcertifikat. Det handlar fortfarande om en utveckling från en låg nivå, men utvecklingen går definitivt i rätt riktning. År 2015 svarade el från solceller för 0,12 % av elbehovet i Linköping Genomsnittet för Sverige var 0,06 %. Solelproducenter i Linköping har tilldelats dubbelt så många elcertifikat som i Stockholm.

Varför har då just Linköping blivit bäst i landet på solel? Det beror sannolikt på flera olika samverkande faktorer. I Linköping tas det inte ut någon avgift för bygglov för solcellsanläggningar vilket är ett medvetet val av kommunen för att uppmuntra nya installationer. Vårt kommunala fastighetsbolag var också tidigt ute med att investera i egen solenergi vilket fungerar som ett gott exempel för andra aktörer. För många potentiella investerare i solel kan det vara svårt att bedöma solpotentialen på tillgängliga tak. Därför lanserade kommunen en särskild solkarta på sin hemsida enligt samma principer som Googles projekt sunroof som gör det möjligt för potentiella solcellsinvesterare att bedöma solpotentialen på sina tak.

Tekniska verkens elnätsföretag började också tidigt utveckla system och rutiner för att ansluta mikroproducenter med solel. För att smidigt administrera kunder som både använder och producerar el krävs en hel del anpassningar av mätvärdeshantering som debiteringssystem vilket vi var tidiga med. Rutinerna utvecklades i dialog med kunderna och de lokala solelsföretagen som gjorde installationerna. Med rätt systemstöd blev det enkelt att ta hand om den nya kundgruppen när tillströmningen började ta fart. 2009-2015 tillämpade vi också månadsvis nettodebitering för våra kunder. Nettodebiteringen gick ut på att inmatad el på elnätet kvittades mot uttagen el under en månad. Utmatad el användes för att täcka förlusterna i elnätet. Allt detta gjordes automatiskt i våra system utan manuell handpåläggning. På så vis blev värdet av utmatad el lika stort som en köpt kilowattimme från elnätet vilket avsevärt förbättrade de ekonomiska förutsättningarna för kunden. I samband med att ett särskilt skatteavdrag infördes för mikroproducenter avslutades nettodebiteringen då den inte längre fyllde samman funktion som förut.

För ett energiföretag finns det många sätt att engagera sig i solenergi. En del företag säljer solceller och andra bygger egna stora anläggning för att tjäna pengar på att sälja elen på marknaden. Vi har visserligen satt upp solceller på några av våra anläggningar (bland annat huvudkontoret), men vi har främst fokuserat på att göra det enkelt för våra kunder att själva börja producera sin egen el. När en kund hör av sig till oss och vill ansluta sin anläggning till nätet ska hen känna sig välkommen samtidigt som processen ska vara så snabb och smidig som möjligt så att kunden redan på nästa faktura kan se hur mycket el som producerats. Det tror vi är nyckeln till att få elkonsumenterna att ta steget över till att bli prosumenter.

Idag är den totala installerade solcellseffekten i våra elnät närmare 5 MW och ökar stadigt. Vi hoppas nu att se samma utveckling på flera orter så att solelen i framtiden ska kunna ge ett verkligt bidrag till det svenska elsystemet. Hör gärna av er om ni har några frågor!

Aktuellt seminarium

Välkommen till seminariet "Solrevolution, var god dröj" den 6 juli klockan 11:00 - 11:40.

Läs mer i Almedalsguiden.