Tidig julklapp för svensk biogas

Klas Gustafsson 22 dec 2015

I veckan meddelande EU-kommissionen att den svenska skattebefrielsen för biogas får fortsätta till och med utgången av år 2020. Det är av flera skäl ett oerhört glädjande besked för såväl branschen som alla svenska biogasanvändare.

Den svenska modellen med skattebefrielse för biodrivmedel har framgångsrikt bidragit till att öka dess konkurrenskraft gentemot fossila bensin och diesel. Det är särskilt viktigt då det rör sig om ny teknik med höga utvecklingskostnader samtidigt som distributionssystemen fortfarande är under utbyggnad. Skattebefrielsen för biogasen är särskilt viktig i dessa tider då oljepriset sjunkit kraftigt. Det internationella energiorganet IEA lyfter fram det låga oljepriset som en av de absolut viktigaste faktorerna som påverkar vår möjlighet att ställa om energysystemet från fossilt till förnybart. Skattebefrielse för biodrivmedel är en mycket effektiv metod för att möta de konkurrensfördelar som fossila bränslen tyvärr ännu har i dagens samhälle.

Det är emellertid endast fem år kvar tills skattebefrielsen försvinner. Under denna tidsfrist är det oerhört viktigt att vi får fram långsiktigt hållbara spelregler för biogasen. Vad som behövs är teknikneutrala styrmedel som tar hänsyn till olika energislags totala nyttor och miljöpåverkan ur ett systemperspektiv under hela dess livscykel. Ut ett sådant perspektiv är biogasen unik eftersom den förutom sina goda klimategenskaper hjälper oss att reducera våra avfallsproblem och att återföra viktiga näringsämnen till jordbruket. Dessa egenskaper missas ofta då myndigheter och beslutsfattare tyvärr tender att vilja utforma styrmedel ur ett stuprörsperspektiv med endast en fråga för ögonen. Ett exempel på detta är att mäta bilars miljöpåverkan genom att endast titta på utsläpp från avgasröret – oavsett vilket miljöpåverkan det aktuella bränslet haft när det producerades.

Biogasen är också ett utmärkt exempel på hur en cirkulär ekonomi kan fungera där resurser inte förbrukas utan bara omvandlas för att skapa värde i andra delar av systemet. När det gäller biogasen handlar det om betalningsströmmar som involverar såväl fordonsindustrin som jordbruk som sedan går runt via matproduktion, rötning och tillvaratagande av biogödsel. I december presenterade EU-kommissionen ett särskilt packet för att främja cirkulär ekonomi i Europa. Skattebefrielsen av biogasen är ett steg i rätt riktning.

Regeringens pressmeddelande om skattebefrielsen
Kommissionens beslut om skattebefrielse