Snabb räddningsinsats behövs för den svenska biogasen

Porträtt på Anna Lövsén. Foto. Anna Lövsén 10 mar 2023
Lastbil står uppställd för att tanka biogas vid Svensk Biogas mack i Mjölby

För en tid sedan ogiltigförklarade EU-domstolen Sveriges skattebefrielse av biogas som används för uppvärmning och motorbränsle. Beslutet som innebär en kostnadsökning på 20 % som kommer lägga en våt filt över nyinvesteringar i produktion, tung trafik och ökad industrianvändning. Det kommer också slå hårt mot företag som idag använder biogas i sina processer, för kommuner som tillvaratar biogas från sin avfallshantering och bostadsrättsföreningar på västkusten som värms med biogas.

Den svenska biogasmarknaden har de senaste åren haft god tillväxt och breddats till nya sektorer, tex tunga transporter och industri. Skattebefrielsen har varit mycket viktig för den utvecklingen. Att den avskaffas i ett läge där marknaden skriker efter biogas som ersättning för importerad fossil gas gör inte saken bättre.

Regeringen har bedömt att möjligheterna är ytterst begränsade att få ett ändrat domslut genom att överklaga domen och fokuserar därför i stället på att driva på processen och samarbeta med kommissionen för att få tillstånd ett nytt godkännande. Bland annat har energiminister Ebba Bush skrivit ett brev till EU-kommissionen för att understryka skattebefrielsens betydelse för klimatet, industrin och energiomställningen.

Det är viktigt att regeringen driver på i frågan gentemot EU-kommissionen, men processen för ett nytt godkännande av den svenska skattebefrielsen kan tyvärr dröja länge. Därför är det oerhört angeläget att regeringen snabbt vidtar kompensationsåtgärder som minskar konsekvenserna. Framför allt är det viktigt att inga retroaktiva återkrav på skatt drabbar branschen vilket skulle innebära snabb konkurs för många mindre aktörer. Då skatten slår brett mot biogasmarknaden är det nödvändigt med ett åtgärdspaket bestående av flera åtgärder, exempelvis:

  • I väntan på ett nytt godkännande för skattebefrielse kan skatten på biogas läggas på EU:s miniminivå. Det skulle mildra konsekvenserna på kundsidan, tex för de åkerier som investerat i tunga lastbilar som körs på flytande biogas.
  • Höj premien i biogasproduktionsstödet. Då detta är ett befintligt styrmedel blir det en ren budgetfråga för regeringen som kan finansieras genom de ökade skatteintäkterna.
  • Använd Klimatklivet för att kompensera och fortsätta stimulera ny svensk biogasproduktion. Förläng tidsfristen för nya ansökningar och öka budgeten med särskilt fokus på biogasinvesteringar på både kund-och produktionssidan.

Parallellt med detta behöver Sverige se över de långsiktiga förutsättningarna för svensk biogasproduktion. Idag ser marknadsförutsättningarna redan helt annorlunda ut sedan den senaste biogasmarknadsutredningen 2019. Vi ser ett ökat intresse för användning av biogas som råvara inom industrin. I EU:s plan för att minska beroendet av importerad energi lyfts unionens biogasproduktion fram som en viktig dellösning.

Vi behöver en plan för att möta dessa förändringar, men först en snabb räddningsaktion för att hantera den akuta skattekrisen!