Charlotta Sund, Vd Tekniska verken är inbjuden till regeringens nationella klimatmöte 16 juni 2023

Vd Charlotta Sund Charlotta Sund 16 jun 2023

Det är hedrande att bli inbjuden, och det känns bra att få representera vår region och att bidra med erfarenheter från vårt gemensamma arbete med att skapa världens mest resurseffektiva region. I vår plan är vi redan på väg mot de mål som sätts i klimatpaket och initiativ såsom Fit for 55 och Fossilfritt Sverige, som är underlag för diskussionerna på klimatmötet. Vi har i vårt arbete tydligt sett att hela nationen måste kraftsamla för att vi tillsammans ska kunna nå dessa mål. Ensam är inte stark.

Som regionalt energibolag kan vi bidra med många olika delar och kan koppla ihop olika parter för att vi tillsammans ska kunna öka resurseffektiviteten. Ett exempel är vår hanteringskedja för att omvandla livsmedelsavfall från hushåll och verksamheter till biogas och biogödsel. Biogasen kan driva fossilfria lastbilar som kör ut varor till butiker eller tömmer hushållens soptunnor, och bönder kan köpa fossilfri gödning som är lokalt producerad. Bägge delarna är viktiga och ett steg på vägen för att vi ska kunna nå våra mål att bli fossilfria till 2045. Men vi har fortfarande långt kvar innan vi når dit, både i effektivitet och i volym i hela flödet. 

Ett annat exempel, som är svårare att lösa, är all plast i vårt avfall. Även om vi blir bättre och bättre på att sortera ut denna plast och nu investerar stort i en ny sorteringsanläggning, så kommer vi ändå under lång tid att behöva bränna plast i våra kraftvärmeverk. Den nytta vi tillför som regionalt energibolag är att vi energiåtervinner plasten till fjärrvärme och elektricitet samtidigt som vi renar utsläppen helt från giftiga gaser. Men koldioxiden som släpps ut har fossilt ursprung och är svår att få bort. Genom koldioxidavskiljning, sk CCS, kommer vi i framtiden att kunna plocka bort denna koldioxid, men det blir till en hög kostnad, kommer att kräva mycket energi och bli ett logistiskt problem. Här behövs stora gemensamma insatser för att detta ska kunna förverkligas. Och helst så snabbt som möjligt.

Vi är på god väg, men behöver i båda dessa exempel stöd av en nationellt samlad systemsyn på resurseffektivitet, framsynta styrmedel och rätt prioriteringar för att kunna komma i mål. Det vill jag framföra på klimatmötet!