Nytt energidelningsförslag – en gamechanger för svensk elhandel?

Porträtt på Per Everhill. Foto. Per Everhill 30 okt 2023
Hus med solceller

Sedan i början av året har EU:s olika institutioner förhandlat om en unionsomfattande elmarknadsreform. Initiativet har flera syften. De europeiska elkunderna ska skyddas från höga elpriser, investeringar i förnybar elproduktion ska öka samtidigt som industrins konkurrenskraft ska förstärkas. Bakgrunden är naturligtvis förra vinterns energikris med skenande elpriser som följd.  

Nu har parlamentet, rådet och kommissionen presenterat sina förslag där särskilt ett sticker ut när det gäller dess konsekvenser för elmarknaden såsom vi känner den idag. Det handlar om så kallad energidelning, det vill säga rätten och möjligheten att dela energi mellan olika leveranspunkter. Exempel: Du bor i en lägenhet i stan, men har en sommarstuga på landet där du har solpaneler. Med förslagen om energidelning så kommer det bli möjligt att ”räkna av” elproduktion från din sommarstuga när du konsumerar el i din lägenhet i stan. Så länge de båda leveranspunkterna ligger i samma elprisområde och att produktion och konsumtion sker inom samma avräkningsperiod (än så länge timme i Sverige). Målsättningen är att detta ska ske utifrån samma regelmässiga förutsättningar som en villaägare som konsumerar sin egen solel innanför elmätaren. Det vill säga utan några tillkommande skatter eller elnätsavgifter som ”diskriminerar” förfarandet.

Blir förslaget verklighet kommer det skaka om elmarknaden på flera sätt:

  • Eftersom skattefri el blir oerhört mycket billigare än el köpt från en elhandlare (För att vara exakt 49 öre/kWh billigare i skrivande stund) kommer elkonsumenter som har råd att investera i egen eller delägd elproduktion att göra det. Enligt vissa varianter av förslaget räcker det till och med att hyra en anläggning. Det kommer definitivt styra mer kapital till nya investeringar i förnybar elproduktion.
  • Nätavgiften blir sannolikt svårare att komma undan med tanke på den stundande övergången till mer effektbaserade tariffer. Men har du en rörlig energibaserad elnätavgift ska även den räknas av för de kilowattimmar som kommer från andra leveranspunkter. 
  • Detta kommer leda till mindre handelsvolymer på den resterande elmarknaden. Som efterhand främst kommer bli en marknad för den som inte har råd att äga sin egen elproduktion. Och för att komplettera energidelningskundernas elbehov, till exempel nattetid för de som äger solel.
  • Elhandlare som kan erbjuda energidelning, exempelvis genom att sälja eller hyra ut andelar i elproduktion kommer ha en enorm konkurrensfördel jämfört med elhandlare som enbart köper och handlar med el på elbörsen.
  • Innebär det här elskattens död? Delvis ja, för alla som har råd med egen elproduktion kommer kunna undvika elskatt för stora delar av sin elkonsumtion. Medan elkunder som redan idag lever på små marginaler kommer vara kvar i dyra elavtal och med en elskatt som ständigt indexuppräknas. Hur stor del av dagens 25 miljarder i elskatt kommer återstå om några år? För huvuddelen av skatten kommer redan idag från konsumenter då industrin sedan länge i princip är skattebefriad.
  • Förslagen föreslås gälla ” All households, small and medium sized enterprises and public bodies”. Småföretagarna står sannolikt först i kön för att kunna dra nytta av denna reform, men även kommuner kommer alltså kunna flytta kilowattimmar mellan leveranspunkter utan skatt och elnätsavgifter. 

Just nu pågår en så kallad trialog i Bryssel i frågan, dvs. en förhandling mellan EU:s tre institutioner. Men då samtliga dessa föreslår detta, om än i lite olika varianter, blir det med stor sannolikhet verklighet. Vilket kommer få stora konsekvenser för den svenska elmarknaden och statens elskatteinkomster.