Nudging i energibranschen - Från tagelskjorta till karneval

Klas Gustafsson 1 jul 2016

Inom energibranschen har vi historiskt vanligtvis anammat samma synsätt på våra produkter som exempelvis systembolaget eller spelbranschen. Det ska vara dyrt och jobbigt att använda energi och felaktiga val ska straffas och då oftast genom att vi får betala mer. Det tänkandet utgår ifrån neoklassisk ekonomisk teori och grundar sig på antagandet om en människans rationella natur. Att ”straff” i olika former fungerar för att styra beteenden är allmänt känt, men är det verkligen det effektivaste sättet att få människor att förändra sitt beteende?

Här kommer begreppet ”nudging” in i bilden.  Nudging är olika verktyg som används för att främja beteenden utan att det kostar den enskilda individen något eller att denna får någon mätbar belöning av traditionellt snitt. Det handlar istället om att skapa samhällsnytta där belöningen betalas ut i form av glädje, positiv feedback och andra icke-ekonomiska nyttigheter. Inom miljö-och energibranschen är nudging ännu i sin linda, men det finns ändå ett flertal exempel på hur detta skulle kunna gå till. I Frankrike har man provat att installera olikfärgade lampor hos elkunder för att försöka påverka deras elanvändning utifrån hur ansträngt elsystemet är. Här appellerar man alltså till kundens vilja att göra nytta för samhället i stort genom att förändra sin elanvändning. Ett annat område där utvecklingen går snabbt är inom appar och energidisplayer.  Det är idag möjligt att ge elkunden direkt feedback på dennes miljöpåverkan genom att presentera elanvändning kopplat till tidpunkt och vilken produktionsmix (Mycket vind=bra, mycket importerad tysk kolkraft=dåligt) som gäller i realtid. Har man tillgång till denna data kan kundens energianvändning ”gameifieras” så att det är möjligt att jämföra sin klimatpåverkan med vänner och bekanta vilket också påverkar användarens personliga varumärke gentemot omgivningen. Vem i kompisgänget har minst klimatpåverkan? Här är det viktigt att främja positiva beteenden snarare än att motverka negativa sådana. Vi måste gå från tagelskjorta till karneval!

Här behöver vi i energibranschen ta hjälp av IT-branschen, dataspelsindustrin och inte minst beteendevetare och kognitionsvetare som vanligtvis inte finns på energiföretagen idag. Vi behöver också vända oss till andra målgrupper utöver den som betalar för energi. Ett exempel på detta är Tekniska verkens innovation camp som genomförs tillsammans med Ung Företagsamhet i Östergötland där just nudging varit ett återkommande tema, om än inte under det begreppet.     

Aktuellt seminarium

Välkommen till seminariet "Nudging – så knuffas vi in i goda, gröna vanor" den 4 juli kockan 15:15 - 16:15.

Läs mer i Almedalsguiden.