Miljömärkning av drivmedel – förslag med potential

Porträtt på Per Everhill. Foto. Per Everhill 22 aug 2016

Förra veckan presenterade miljöminister Karolina Skog ett förslag om att införa ett system för miljömärkning av drivmedel. Idag är det inte helt lätt för konsumenten att värdera olika bränslealternativ mot varandra. Det finns en rad olika varianter av diesel vart klimatpåverkan varierar mycket. Kör du gasbil är din miljöpåverkan avsevärt mindre om du tankar biogas än naturgas. Använder du el beror din miljöpåverkan på hur denna har producerats. Nu ska det alltså bli enklare för oss konsumenter att navigera på denna marknad.

Rätt utformat kommer miljömärkningen att gynna miljöbränslen framför andra alternativ. Det kommer bli attraktivare för fordonsgasmackar att erbjuda en hög andel biogas till sina kunder och de dieselproducenter som idag innebär olika typer av inblandade miljöbränslen, exempelvis tallolja kommer att få sin miljöinsats tydliggjord på ett helt annat sätt än idag. Miljömärkning av själva drivmedlet är också ett betydligt skarpare styrmedel än motsvarande märkning av själva fordonet i fråga. I vissa delar av Sverige tankar gasbilsägare i huvudsak fossil naturgas, medan de i exempelvis Östergötland till mer än 95 procent kör på biogas.

Det är emellertid inte helt lätt att utforma ett effektivt system för miljömärkning där det finns ett antal fallgropar på vägen när det gäller att utvärdera enskilda drivmedels klimatpåverkan. En utmaning är spårbarheten. När de gäller fossila bränslen blandas de ofta flera gångar på vägen från produktionskällan till användaren vilket gör det svårt att bedöma deras totala miljöpåverkan. När det gäller den biogas och naturgas som används som fordonsbränslen så är det rent kemiskt samma gas (metan), men den förstnämnda är förnybar och den senare fossil. Biogasens klimatnytta kan också variera beroende på vad den produceras av och hur restprodukterna används. Om resterna i form av biogödsel ersätter fossilt konstgödsel ökar det naturligtvis biogasen klimatnytta. Det är också oerhört viktigt att märkningen tydligt visar relationerna mellan olika bränslens miljöpåverkan. Även om du pytsar i lite tallolja i fossil diesel så är den fortfarande betydligt mer miljö-och klimatpåverkande än om du tankar din bil med biogas. Sådant måste kunden se tydligt! Att välja mellan olika dieselvarianter måste i märkningssystemet vara att välja mellan olika dåliga alternativ i jämförelse med exempelvis biogas, el och vätgas.

Det är också viktigt är att miljövärderingen utgår ifrån en bred systemsyn för det aktuella bränslet, helst under hela dess livslängd ”från ax till limpa”. Då får konsumenten bästa möjliga förutsättningar att fatta bra beslut för såväl klimat som miljö. Enligt miljöministern ska tillverkning och transporter beaktas vid miljöverkningen vilket tyder på att regeringen delar detta synsätt. Nu gäller det att få detaljerna på plats, men vid en första anblick på förslaget tror jag de flesta miljöbränsleproducenter reagerar med ett leende på läpparna.