Linköping storsatsar på laddinfra – olika miljöbränslen kompletterar varandra!

Klas Gustafsson 5 jul 2016

Sedan i våras är Tekniska verken delägare i laddinfraföretaget Clever. Vi är övertygade om att elbilar kommer utgöra en väsentlig del av framtidens fossilfria fordonsflotta. Därför är det naturligt för oss att engagera oss i elbilsladdning som en naturlig utveckling av vår elhandels-och elnätsverksamhet. Idag kan vi också stolt berätta att vi tillsammans med Sankt Kors Fastigheter kommer att bygga 150 nya laddstationer i Linköping. Utöver det kommer Sankt Kors att investera i ytterligare cirka 100 laddplatser för förhyrda platser. Tillsammans kommer detta göra Linköping till Sveriges laddstationstätaste kommun per capita!

Samtidigt som vi storsatsar på laddinfra är Tekniska verken en av Nordens största biogasproducenter. Vi får många frågor om hur dessa satsningar går ihop och ofta tillsammans med antydningar om att det rör sig om konkurrerande verksamheter. För att förstå varför vi inte ser några problem med att vara i både biogas-och elladdningsbranschen är det viktigt att inse vilken enorm utmaning fordonsflottans omställning innebär. Mer än 90 procent av alla nya fordon som säljs går fortfarande på fossila bränslen vilket innebär att det är enorma energimängder som måste ersättas med förnybar energi. Biogasen är ett fantastiskt miljöbränsle och gott exempel på hur cirkulär ekonomi kan fundera när den är som bäst. Tyvärr räcker inte den svenska produktionskapaciteten för biogas på långa vägar för att ställa om hela fordonsflottan. Det samma gäller för flera andra biodrivmedel. För att kunna fasa ut fossila drivmedel från transportsektorn kommer det krävas en palett av olika förnybara alternativ.

De flesta miljöbränslen har unika egenskaper som gör att de passa väl inom olika marknadssegment. Elbilen har en enorm fördel med att den kan laddas i såväl hemmet som på publika laddstationer. Biogasen har fördelen av att vara lokalt producerad vilket passar kollektivtrafik. Därför ser vi inga problem med att erbjuda våra kunder olika bränslealternativ. Det är inte konstigare än att Volvo erbjuder sina kunder både personbilar och transportfordon. Ett bredare erbjudande gör oss istället starkare på marknaden.
Biogasen tillsammans med en av de största lokala satsningarna på laddinfrastruktur i Sverige kommer göra Linköping till en föregångare på miljöbilsområdet. I kommunen produceras också flera andra miljöbränslen, exempelvis HVO och RME hos Energifabriken. Välkommen till oss – oavsett vilket miljöbränsle du har i tankarna!