Historisk möjlighet för svensk vattenkraft

Klas Gustafsson 2 dec 2015

Energimyndigheten och Havs- och Vattenmyndigheten har lämnat in ett förslag till regeringen om hur den svenska vattenkraften skulle kunna anpassas till moderna miljökrav samtidigt som förlusten av klimatneutral elproduktion minimeras. Bakgrunden står att finna i det förslag till nationell vattenkraftsstrategi som presenterades sommaren 2014. Detta initiativ blev en nystart för den svenska vattenkraftsdebatten som under många år karaktäriserats av ett slags ”skyttegravsmentalitet” där olika intressen oftast stått mycket långt ifrån varandra.

Dagens förslag tar ett helhetsgrepp på den svenska vattenkraftsfrågan med en strategi för åtgärder, ett rättssäkert prövningsförfarande och en solidarisk finansieringsmodell för kostnaderna. Under det senare året har omfattande diskussioner förts mellan olika intressenter i vattenkraftsfrågan. Till skillnad från det tidigare ansträngda debattklimatet har dessa samtal präglats av en förståelse för behovet av en långsiktigt hållbar överenskommelse som skulle göra det möjligt för Sverige att uppfylla EU:s regelverk för god ekologisk status för vattendrag och biologisk mångfald samtidigt som förlusten av förnyelsebar klimatneutral vattenkraftsel minimeras.

För första gången på mycket länge finns nu ett konkret förslag som skulle kunna göra det möjligt att ”döma av” den svenska vattenkraftsfrågan en gång för alla. Detta har möjliggjorts genom att inblandade intressenter varit beredda att anpassa sina önskemål i enskilda detaljfrågor för att möjliggöra större vinster i helheten. Nu är det viktigt att även den politiska beredningen av förslaget präglas av samma ansvarstagande och konstruktiva dialog.

Läs förslaget till prövning av vattenkraftproduktion.
Läs mer "Historisk chans öppna låsningarna kring vattenkraften"