Framtidens laddinfrastruktur för elfordon

Porträtt på Per Everhill. Foto. Per Everhill 24 nov 2015

Elbilen är på stark frammarsch inom den svenska fordonsflottan vilket inte minst märks på nybilsförsäljningen. Ökningen sker emellertid från en mycket låg nivå och det återstår fortfarande några pusselbitar innan elbilen fullt ut kan konkurrerar med konventionella bilar på privatkundsmarknaden.

En sådan aspekt är tillgången till laddinfrastruktur. Sedan de första elbilarna dök upp på marknaden har frågan om hur laddinfrastrukturen ska se ut och vem som ska bygga den debatterats flitigt. De tekniska lösningarna har varit många vilket i sig skapat problem för potentiella elbilsköpare. Många lokala investeringar gjordes i enskilda tekniskt enkla laddstolpar för långsam laddning (ofta runt 8 timmar). Dessa stolpar placerades ofta på väl synliga offentliga platser som mitt på ett torg där det tyvärr ofta var osannolikt att någon elbilsägare önskade parkera sin bil under någon lägre tid.

De tidiga laddstolparna tillförde inte heller någon ny nytta mot vad som redan fanns i Sverige. Vårt väl utbyggda system med motorvärme fyllde i princip samma funktion som de första laddstolparna och var dessutom mer talrika och oftast placerade på platser där bilarna stod parkerade längre, t.ex. i garage. Just den goda tillgången på garage är en närmast unik fördel för elbilen i Sverige. På grund av vårt klimat eftersträvar vi att köra in våra fordon i skydd mot snö, regn och rusk. Att andra förhållanden råder i andra länder märks tydligt när man tex. besöker Frankrike och Italien där bilar står parkerade i långa rader längs gatorna, även i mindre städer. En fördel med vår goda tillgång på garage är att vi där har tillgång till el, även om motorvärmare kanske saknas. Förutsättningarna för att långsamt vardagsladda elbilen i hemmet är alltså mycket goda under förutsättning att eluttaget i garaget kompletteras med en laddbox som tillåter säker laddning.

Med tillgång till långsam laddning i hemmet eller på arbetsplatsen uppstår räckviddsproblemet för de flesta elbilsanvändare först vid längre resor utanför hemorten. Detta är idag en avsevärd nackdel för elbilen i Sverige eftersom avstånden, särskilt i norra delen av landet, är långa mellan städer och samhällen. För långresor med elbil hjälper de långsamma laddstolparna föga. Vem vill tillbringa 8 timmar på en vägkrog medan batteriet laddas? Här är lösningen istället de särskilda snabbladdare som nu börjar komma ut på marknaden. Dessa gör det möjligt att på omkring 20 minuter få batteriet nästintill fulladdat vilket är fullt rimlig väntetid vid en paus under en längre resa. Förutom att finnas i tillräckligt antal måste snabbladdningsstationerna placeras ut strategiskt för att maximera nyttan. Det kan exempelvis handla om lämpliga platser mellan Stockholm och Sälen, eller i Östergötland för resenären mellan Stockholm och Malmö.

Med strategiskt utplacerade snabbladdare i kombination med laddboxar för hemmet eller arbetsplatsen går det att få bukt med den räckviddsproblematik som idag hämmar elbilsförsäljningen. Därför har Tekniska verken valt att gå in som delägare i laddinfrastrukturbolaget Clever som den senaste tiden etablerat sig som en viktig aktör i Sverige på denna marknad. Tillsammans med de andra delägarna, Öresundskraft och Jämtkraft ser vi fram emot att bli delaktiga i denna spännande satsning!