Energiföretagens roll i den smarta staden

Klas Gustafsson, vice vd Tekniska verken 2 jul 2017

I dag, måndag, deltar jag i ett seminarium i Almedalen om framtidens smarta städer. Arrangör är East Sweden och vi kommer bland annat att diskutera vad smarta städer är och vilka utmaningar som finns på området. I Linköping har vi färska erfarenheter av att bygga smart genom vår nya stadsdel Vallastaden. Den byggdes helt från grunden efter ett koncept utvecklat i samråd mellan byggherrar, akademin, kommunen och en rad andra lokala intressen.

Som energibolag blir vi involverade i så gott som alla projekt i en ny stadsdel. Det beror naturligtvis på att alla aktörer behöver energi i olika former, liksom tillgång till bredband, vatten och avlopp, samt avfallshantering. Detta har vi sysslat med länge vilket ger oss en bra grund för att utveckla verksamheten till framtidens nya städer. För att utvecklas behöver vi, och då främst eftersom energi- och resursflödena i de nya städerna, se ut på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid. Gårdagens energisystem byggde exempelvis på att vi producerade energi i stora centrala anläggningar som sedan distribuerades ut till våra kunder via ett enkelriktat ledningsnät. I framtiden kommer det inte se ut så. Det beror bland annat på att energi kommer produceras fördelat på ett stort antal platser i samhället. Det kan handla om solpaneler på ett villatak, solvärme för att värma upp en pool eller en industri som säljer sin överskottsvärme via fjärrvärmenätet. Energi kommer behövas flyttas runt i samhället från de platser där det finns i överskott till underskottsområden.

Här spelar energiföretagen en viktig roll som den spindel i nätet som har koll på flöden, behov och kapacitet. Det innebär bland annat att vi måste bygga smartare nät och att bli bättre på att hantera stora datamängder för att kunna hålla reda på vem som säljer vad till vem. Rent fysiskt kan det innebära att det måste bli enklare att ansluta produktion till våra nät och att vi behöver utvecklade affärsmodeller för detta. På detta område har Tekniska verken genomfört ett antal satsningar, bland annat för tillvaratagande av spillvärme och lagring av energidata i ”molnet”.

Framtidens städer rymmer många funktioner i samverkan vilket gör den mer störningskänslig än idag. En uppgrävd gata får konsekvenser för boende, transporter och affärsverksamhet. För att effektivt kunna underhålla framtidens stadsinfrastruktur har Tekniska verken i samverkan med Uponor utvecklat en prefabricerad kulvertlösning där vi samlar ledningar och kablar för fjärrvärme, fjärrkyla, el och bredband, men också en sopsug för samordnad transport av stadens avfall till särskilda upphämtningsplatser. Kulvertlösningen gör det också möjligt att bygga tätare gator, vilket ger mer plats för bebyggelse eller grönområden för lokal stadsodling.

Transporternas framtid i den smarta staden är en annan viktig fråga där energibolagen spelar en viktig roll. Elbilen är nu på väg mot sitt stora genombrott och det kommer kräva en väl utbyggd infrastruktur för laddning. Genom att energiföretagen äger och förvaltar elnätet är det naturligt att engagera sig i elbilsladdning, vilket Tekniska verken gör genom laddoperatören Clever. Här ligger utmaningen i att erbjuda stadsborna en väl avvägd kombination av hemmaladdning, korttidsladdning och snabbladdning. Om alla elbilsägare pluggar in kontakten i garaget klockan 17.30 när de kommer hem från jobbet kommer vi behöva hantera rejäla effekttoppar i elnätet som kommer att kräva en kombination av smarta styrsystem, kundincitament och kanske också batterier.

Utmaningarna kring framtidens smarta städer är en bidragande orsak till att det just nu sprudlar av innovation inom energibranschen och vi behöver ständigt fler duktiga ingenjörer och andra medarbetare som kan hjälpa oss att gå i takt med utvecklingen. Vi behöver också uppdaterade regelverk som gör det möjligt för oss att verka effektivt. Ett exempel på hindrande lagstiftning är begränsningen för kommunala energibolag att bygga bredbandsnät utanför kommungränsen vilket inte precis är en optimal gräns för infrastrukturplanering. Det råder också en hel del oklarheter kring vad som gäller regelmässigt för ny teknik som laddstolpar, energilager och liknande teknik. Med rätt förutsättningar på plats kan vi energibolag bidra till att göra framtidens städer ännu smartare. I Vallastaden i Linköping visar vi att vi redan kommit en bra bit på vägen!

Välkommen till seminariet Är det smartare att bygga helt nya städer än att göra gamla städer smarta? Kl 10.00 den 3 juli