Elnätet är energibranschens Uber!

Per Everhill 22 mar 2016

Ingen kan väl ha undgått hur företag som Uber och Airbnb revolutionerar sina respektive branscher med nya affärsmodeller. På konferenser och seminarier inom energibranschen pratar allt fler om att det snart kommer dyka upp liknande upplägg inom energiområdet som radikalt kommer att förändra det sätt vi köper energi på. En googlesökning på ”Uber for energy” ger ett stort antal träffar som leder till allt från akademiska uppsatser till oroliga energibolagsdirektörer.

Det som Uber och Airbnb erbjuder är en plattform där icke-professionella köpare och säljare av en produkt enkelt och säkert kan mötas och göra affärer. Om du tidigare hade plats över i bilen på väg till jobbet var det förknippat med en ganska stor arbetsinsats att 
hitta en passagerare som samtidigt skulle åka till samma plats och dessutom var villig att betala för det. Det löser Uber med sin plattform. Om din lägenhet tidigare stod tom en helg när du var bortrest var det ganska knöligt att hitta en tillfällig hyresgäst. Det löser AirBnb som dessutom säkerställer att betalningen sker smidigt och säkert. Det fantastiska med Uber och AirBnBs plattformar är att de gör det enkelt att erbjuda resurser som finns i överskott hos någon (en plats i en bil, en tom lägenhet under några dagar), men som har så litet värde att säljaren aldrig skulle starta en egen kommersiell verksamhet för att sälja dem.

Nu menar alltså många marknadsstrategier att det när som helst kommer lanseras en ”Uber” för energimarknaden som i ett slag kommer slå ut de traditionella energiföretagen. Hur den exakt ska se ut brukar vara något otydligare och jag tror jag vet varför vi ännu inte sett några konkreta satsningar på detta område. Anledningen är att det redan idag finns en fungerande och mycket väl utbyggd plattform som erbjuder just det som Uber gör. Jag pratar om våra elnät som gör det möjligt för vem som helst att förhållandevis enkelt bli en aktör på elmarknaden. Om du som liten solelsproducent har ett överskott på el, hur litet det än må vara, gör din elanslutning det möjligt för dig att sälja det på elmarknaden. Processen är automatisk och du får dessutom ersättning för den nätnytta din produktion ger. Den utrustning som krävs (mätare) tillhandahåller ditt elnätsföretag enligt lag gratis. Visserligen måste du ta hjälp av en elhandlare, men när väl det är klart behöver du inte göra några aktiva åtgärder för själva försäljningen (sedan tillkommer en del krånglig statlig byråkrati för momsregistrering med mera, men det är en annan fråga). Genom att sälja elen på elmarknaden garanteras du bästa möjliga pris genom att ett stort antal säljare och köpare möts på samma marknadsplats. Det är betydligt säkrare och enklare än om du skulle bedriva bilateral handel med en enskild köpare någonstans. Uppkopplingen till elmarknaden löser också problematik kring balansansvar, överföringskostnader och liknande som annars skulle behöva hanteras.

Visst behöver elmarknaden utvecklas så det blir enklare för mikroproducenter att sälja sin el, erbjuda efterfrågestyrning, energilagring och liknande. Vi behöver också utveckla nya affärsmodeller som klarar av att hantera ökad volatilitet på marknaden. Men de grundläggande funktionerna som Uber och Airbnb erbjuder finns redan på plats!

Om du som läser det här har synpunkter på resonemanget eller har idéer om hur elmarknaden kan utvecklas är du mycket välkommen att kommentera.