Elnäten och digitaliseringsutmaningen

Porträtt på Lovisa Fricot Norén. Foto. Lovisa Fricot Norén 3 jul 2017
En digital stad.

Ingen kan väl ha undgått att digitalisering varit ett ”buzzword” i energibranschen de senaste åren. Det märks inte minst på mängden seminarier i ämnet i Almedalen. Som vanligt när det gäller trender av detta slag kan det vara svårt att veta vad som menas med begreppet. I debatten framstår det ofta som om de svenska elnäten fortfarande är en övervintrad analog verksamhet, beroende av papper och mekanisk teknik.

Så är emellertid inte fallet i verkligheten. Visst finns det funktioner som vi fortfarande digitaliserar, men samtidigt ligger branschen i framkant i flera avseenden. Ett exempel är digitala driftsystem som infördes redan på 1990-talet. Genom att digitalisera våra driftcentraler blev de svenska elnätsföretagen avsevärt bättre på felavhjälpning, nätdrift och inte minst på att få koll på leveransen till våra kunder ute i elnätet. Efterhand har våra driftsystem utvecklats och kan idag en rad smarta konster som exempelvis automatisk beräkning av brottställen på elnätet eller att i realtid skicka störningsinformation till vår kundservice som direkt kan se vilka ledningar och därmed vilka kunder som är utan ström. Våra digitala driftssystem har också gett oss tillgång till högupplöst statistik om verksamheten som kommer till stor nytta vid nätplanering och investeringsprojekt. Detta är inget som märks på ytan för våra kunder, utom då möjligen genom effektivare felavhjälpning och lägre elnätskostnader. När jag träffar europeiska kollegor framgår det ganska snart att Sverige ligger i framkant på detta område.

Ett annat område som digitaliserats i elnätsbranschen är våra elmätare. Fram till 2009 var de flesta svenska elmätare mekaniska och lästes av manuellt en gång per år! Genom införandet av smarta elmätare kan processen nu ske automatiskt vilket spar både miljö och ekonomi. På elmätarområdet finns det fortfarande mycket kvar att utveckla kopplat till digitalisering. Mätdata förmedlas till våra kunder, men det finns stor potential i att bättre möta kundernas behov. Elmätarna är inte längre bara en dum mätare, utan en dator som kan användas till många saker utöver att samla underlag för debitering! Internationellt finns exempel på hur den nya generationens smarta elmätare används för att erbjuda tjänster inom smart styrning av teknik (exempelvis att slå på eller av olika apparater med hjälp av en mobilapp), efterfrågeflexibilitet och olika slags larm- och varningssystem i realtid. Som en neutral marknadsaktör kan elnätsföretagen fungera som en facilitator för företag som önskar erbjuda smarta tjänster via elnätet.

Ett område där digitaliseringen skulle kunna ge stora miljövinster är dess möjligheter att förmedla en prissignal till kund. Genom effektiv efterfrågeflexibilitet kan vi undvika att dyr fossil kraftproduktion startas, vilket ger direkt klimatnytta! Idag är det få, om några, kunder som anpassar sin elanvändning när effekttillgången i elnätet är ansträngd. Digitaliseringen borde erbjuda möjligheter att på ett attraktivt sätt förmedla sådan information till kunden. Allra helst bör kommunikationen gå direkt till kundens smarta maskiner som skulle kunna reglera ner sin elanvändning automatiskt, utan att man som kund behöver agera eller uppleva minskad komfort.

Av tradition har elnätsföretagen god kompetens med duktiga elkraftsingenjörer, samtidigt som få IT-ingenjörer och kommunikatörer verkar i branschen. Här behöver vi bli bättre på att anställa medarbetare som är kunniga inom såväl elkraft som IT, men också kompetens inom användarupplevelse och kundkommunikation! För att få driv i dessa frågor behöver vi också en tydlighet från våra reglermyndigheter avseende vad ett elnätsföretag får syssla med och inte. Här har lagstiftningen tyvärr inte hängt med i den tekniska utvecklingen och det råder i många fall stor osäkerhet kring vad som gäller avseende elnätsföretagens möjligheter att erbjuda nya digitaliserade tjänster som smart styrning, energilagring och efterfrågeflexibilitet. Framförallt behöver vi en intäktsreglering som är anpassad till en digital framtid där en smart IT-lösning och god kundupplevelse kan vara minst lika efterfrågad som nya kablar och nätstationer!