Vi ansluter solcellsanläggningar

Solenergi fortsätter att växa rekordsnabbt. Vi ser till att anslutningen till elnätet i Linköping och Katrineholm går smidigt.

Linköping

Linköping har drygt 3 000 kilowatt installerad effekt inom elcertifikatssystemet. I Linköpings kommun är bygglov för solcellsinstallationer avgiftsbefriat. På kommunens webbplats finns en solkarta som visar solinstrålningen över Linköpings tätort och ett par av de mindre orterna. Webbtjänsten visar om om det är lönsamt att installera solceller. Till solkartan.

På Tekniska verkens huvudkontor i Linköping har vi satt upp en solcellsanläggning som producerar el som räcker till 100 villor.

Katrineholm

Katrineholm har drygt 1 000 kilowatt installerad effekt inom elcerifikatsystemet. I Katrineholm finns en solcellspark, ETC solpark, dit du som är intresserad av solelsproduktion kan åka för att titta på lösningar för producera egen el. Läs mer här .
På kommunens webbplats finns en solkarta som visar solinstrålningen över Katrineholm. Till solkartan.

Hjälpte denna information dig? Nej