Framtidens sorteringsanläggning planeras

Under 2023 avser Tekniska verken börja bygga en toppmodern anläggning för avfallssortering på Gärstad-området. Två år senare är planen att den ska gå i drift. Anläggningen kommer att sortera ut plast, metaller, papper och organiskt material från det avfall som Tekniska verken tar hand om.

Foto: Winell & jern arkitekter

- Den nya anläggningen kommer att minska de globala koldioxidutsläppen avsevärt samtidigt som vi ökar materialåtervinningen. Den är ett viktigt steg i vår strävan att bli ännu mer resurseffektiva, säger Charlotta Sund, vd och koncernchef på Tekniska verken.

Genom satsningen flyttar Tekniska verken gränserna för resurseffektiv avfallshantering, vilket innebär ett ordentligt kliv uppåt i avfallstrappan.

Satsningen ersätter inte på något sätt Linköpingsbornas egen sortering av hushållsavfall. Tvärtom kommer det att vara viktigare än någonsin att alla drar sitt strå till stacken och fortsätter källsortera, gärna ännu mer än idag. Kvaliteten på det återvunna materialet blir nämligen högre när det sorteras direkt ner i återvinningskärlen.

- Satsningen ska ses som ett extra skyddsnät som fångar upp det som annars gått förlorat. Vi skapar klimat- och resursnytta när mängden plast till energiåtervinning minskar, liksom skorstensutsläppen. Samtidigt möjliggör vi mer materialåtervinning och ökad produktion av biogas av det som sorteras ut, säger Christer Kjellberg som är projektledare för Gärstad sorteringsanläggning.

Fakta om sorteringsanläggningen, Tekniska verken i Linköping

Under 2023 planerar Tekniska verken att börja bygga en toppmodern sorteringsanläggning på Gärstad-området. Planen är att den ska kunna gå i drift 2025. Projektet delfinansieras av Naturvårdsverket genom Klimatklivet. Tekniska verken har fått stöd därifrån med 134 miljoner kronor. Totalt beräknas anläggningen minska koldioxidutsläppen med cirka 77 000 ton per år.

Satsningen finansieras av Klimatklivet

Hjälpte denna information dig? Nej