Svensk Biogas säljer biogas i regionen

Svensk Biogas är ett dotterbolag till Tekniska verkens som har ansvar  för försäljning och distrubution av biogasen som produceras på vår anläggning i Linköping.

Bolaget driver bussdepåer i Linköping, Norrköping och Motala där Ösgötatrafiken tankar sina bussar och driver 12 publika biogasmackar i regionen:

  • 5 st i Linköping
  • 3 st i Norrköping
  • 2 st i Motala
  • 1 st i Mjölby
  • 1 st i Västervik

Mer information finns på Svensk Biogas webbsida. 

Hjälpte denna information dig? Nej