Samråd om utökat miljötillstånd för biogasanläggningen i Kallerstad

Vi planerar att söka nytt miljötillstånd för utökad verksamhet vid biogasproduktionsanläggningen i Kallerstad. Ansökan gäller en fördubbling av den tillståndsgivna biogasproduktionen till att medge en behandling av upp till 250 000 ton organiskt avfall/år, jämfört med nuvarande tillstånd som begränsas till 125 000 ton organiskt avfall/år. Syftet är att möta upp den stora efterfrågan på flytande biogas för att fasa ut fossila bränslen inom tunga transporter och industrin. Ytterligare information finns i vårt samrådsunderlag för miljötillståndsansökan (pdf 151 kB).

Vi vill på detta sätt informera om vår avsikt att söka ett nytt tillstånd hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötlands län och erbjuda en möjlighet att skriftligen yttra sig i ärendet. Samråd sker med de som kan antas bli särskilt berörda (ägare till närliggande fastigheter) samt allmänhet, organisationer och statliga myndigheter.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Rebecka Helmers, projektledare för miljöprövningen, på tel 013-209319 eller via e-post: rebecka.helmers@tekniskaverken.se

Synpunkter

Kompletterande samråd med sakägare utifrån Sevesolagen pågår till och med 8 juni 2022. Märk meddelandet med TV 2022/190 och skicka till e-postadress: registrator@tekniskaverken.se

Du kan också skicka synpunkter per brev till:
Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Att. Registrator, Box 1500, 581 15 Linköping

Hjälpte denna information dig? Nej