Forskning och utveckling

Tekniska verken har varit en viktig aktör i uppbyggnaden av Sveriges kompetens inom biogasproduktion och satsade tidigt på forskning och utveckling av processer för biogasframställning. Vi har nu en gedigen kompetens inom detta som vi har nått genom många års arbete med biogasproduktion. På FoU Biogas arbetar vi bland annat med laboratorieförsök, processförbättringar, substratutredningar, produktionsstrategier och gaskvalitémätningar. 

Biogas Research Center

Biogas Research Centre (BRC) är ett kompetenscentrum som bildades i slutet av 2012 vid Linköpings universitet där FoU Biogas är en av deltagarna. Syftet med BRC är att stärka biogasutvecklingen genom ett starkt samarbete mellan universitet, företag och organisationer. Budgeten var för etapp ett, dvs. de första två åren,  ligger på 23 miljoner kronor. Under etapp två ska satsningen växlas upp till 21 miljoner kronor per år i ytterligare åtta år. Energimyndigheten står för en tredjedel av finansieringen. Resterande pengar kommer från akademin, företag och organisationer.

Läs mer om Biogas Research Center.

Sveriges lantbruksuniversitet

Vi har en industridoktorand som forskar på biogasproduktion med handledning från Sveriges lantbruksuniversitet.

Tjänster inom FoU Biogas

Vi arbetar med både intern forskning och externa uppdrag. Till hjälp har vi ett välutrustat laboratorium där vi utför kontinuerliga rötförsök i patenterade reaktorer. Vi har arbetat fram en pålitlig och säker metod för att få korrekt biogaspotential med satsvisa utrötningsförsök och på Tekniska verkens ackrediterade vattenlaboratorium i samma byggnad utförs vatten- och slamanalyser.

Läs mer om våra tjänster inom FoU Biogas. 

Kontakta oss för mer information

Erik Nordell

Produktansvarig Biogas, Vatten och avlopp
013-30 85 42
erik.nordell@svenskbiogas.se

 

Jan Moestedt

Forskning- och utvecklingsingenjör, Tekniska verken
013-20 93 77

 

Sören Nilsson Påledal

Processingenjör Teknik & System, Tekniska verken

 

 

Hjälpte denna information dig? Nej