Vi satsar på flytande biogas

I Linköping är vi bra på biogas och har mer än 20 års erfarenhet av att producera fossilfri och förnybar biogas. Nu bygger vi en produktionsanläggning för flytande biogas och blir ännu bättre.

Satsningen innebär att vi kan erbjuda tre produkter till våra kunder:

  • Biogas (CBG) - för personbilar, lätta lastbilar, bussar och sopbilar. 
  • Flytande biogas - för industri, tunga transporter och sjöfart. 
  • Biogödsel - för lantbrukare som odlar KRAV-märkt.

Flytande biogas från Linköping från 2020

Just nu bygger vi Sveriges största anläggning för flytande biogas i Linköping. Anläggningen finansieras delvis med pengar från Klimatklivet och kommer att driftsättas i början av 2020. Kapaciteten på anläggningen gör att ungefär hälften av den producerade biogasen kommer att kunna säljas i flytande form.

Svensk Biogas bygger två mackar 

Vårt dotterbolag Svensk Biogas satsar också på LBG och bygger två tankstationer för flytande biogas i Mjölby och Linköping. Detta tar oss närmare vår vision om att bygga världens mest resurseffektiva region.  

Fördelar med flytande biogas

Precis som med komprimerad biogas (CBG), är LBG förnybar, fossilfri, lokalproducerad och ger minimala utsläpp. Skillnaden är att LBG är enklare att lagra och distribuera i större volymer.

När biogasen omvandlas från gasform till vätskeform blir volymen ungefär 600 gånger mindre och det blir cirka 10 gånger mer biogas per transport. Detta innebär att LBG kan transporteras betydligt effektivare, och inte minst billigare långa sträckor.

Hur funkar det?

På vår biogasanläggning i Linköping producerar vi biogas och biogödsel genom att röta matavfall. Produktionen av LBG sker i ett kompletterande steg, där biogasen först renas från koldioxid och sedan kyls ner till cirka -162 grader. Slutprodukten blir flytande biogas som kan användas som drivmedel till lastbilar eller för att ersätta fossila bränslen som naturgas och gasol inom industri.

Vi lever som vi lär

Målet är att våra egna transporter ska vara helt fossilfria till 2030. Därför ställer vi hårda miljökrav i våra transportupphandlingar. Under 2020 kommer alla Tekniska verkens- och Svensk Biogas lastbilstransporter av biogödsel, biogas och flytande biogas, ske med lastbilar som drivs med flytande eller komprimerad biogas. Vår första LBG-lastbil är redan beställd och kommer användas för transporter av träflis till vårt kraftvärmeverk som ligger vid resecentrum i Linköping.

Hjälpte denna information dig? Nej