Biogasproduktion/biogasanläggningen

Biogasprocessen

I produktionen används råvaror i form av olika typer av organiskt avfall och restprodukter från industrier, storkök och hushåll. Materialet kan vara i både flytande och fast form.

Fasta material mals först ner i en förbehandlingsanläggning, medan flytande material går direkt till en mottagningstank.

För att döda eventuella bakterier som följer med materialet hygieniseras det därefter. Det betyder att det värms upp med hjälp av fjärrvärme till drygt 70 °C.

När materialet är hygieniserat kyls det ner igen. Sedan pumpas det in i rötkammaren.

I rötkammaren bryts materialet ner av olika typer av mikroorganismer (bakterier). Det är en syrefri miljö som håller cirka 38 °C. I genomsnitt ligger materialet i rötkammaren i 40-45 dagar.

När materialet bryts ner i rötkammaren produceras en gas. Gasen består av cirka 65 procent metan och 35 procent koldioxid. För att kunna använda gasen som fordonsgas behöver den "tvättas". "Tvättningen" sker i en uppgraderingsanläggning och det görs för att få bort koldioxiden i gasen. Slutprodukten blir då en gas med cirka 97 procent metanhalt som kan användas som fordonsgas.

Det som inte blir biogas blir biogödsel. Det är ett näringsrikt biogödsel som kan ersätta konstgödsel i lantbruket.

Kontakta mig för mer information

Marianne Slycke 

Avdelningschef Förbehandling, Tekniska verken
013-20 90 06
marianne.slycke@tekniskaverken.se

 

Hjälpte denna information dig? Nej