Fjärrvärmeproduktion i Skärblacka och Kimstad

Sedan 2003 har Tekniska verken levererat fjärrvärme i Skärblacka. Den allra största delen av värmen i Skärblacka och Kimstad kommer från vår samarbetspartner BillerudKorsnäs biopannor.

Fjärrvärme i Skärblacka och Kimstad

Sedan 2003 har det funnits fjärrvärme i Skärblacka då vi anslöt den första bostadsrättsföreningen. Sedan dess har utbyggnaden fortsatt och Kimstad anslöts med en ledning 2010. I Skärblacka och Kimstad är många villor anslutna men också ett flertal flerfamiljshus och lokaler.

Leveransen av fjärrvärme är i dag ca 17 GWh/år, vilket motsvarar ungefär 850 villors uppvärmningsbehov för värme och varmvatten.  Av denna leverans står vår samarbetspartner Billerud Korsnäs i Skärblacka för den största andelen.

BillerudKorsnäs pannor drivs med biobränslen som inte ger någon växthuseffekt. I första hand tar vi tillvara spillvärme från dessa som annars skulle gått förlorad. Endast en liten del av värmen kommer från fossil olja. Fjärrvärmen ger med andra ord flera miljöfördelar.

Pannornas kapacitet

  • BillerudKorsnäs har stora biopannor som eldas med skogsråvaror. Från dessa uppstår spillvärme som går direkt till Tekniska verkens fjärrvärmenät. Ett bra exempel på resurseffektiv samverkan.
  • Temperaturen på spillvärmen räcker inte helt, så de sista graderna värms fjärrvärmen upp med ånga från BillerudSkärblackas biopannor. Detta sker särskilt kalla vinterdagar.
  • Tekniska verken har en reservpanna på 5,8 MW placerad hos BillerudKorsnäs, i vilken fossil olja används som bränsle. Denna panna används endast vid de få tillfällen som BillerudKorsnäs inte kan leverera värme.

Hitta hit

Bergslagsvägen 45, 617 30, Skärblacka

Panncentralen befinner sig inne på BillerudKorsnäs område. Tillträde sker enligt Billeruds rutiner. Vid besök ses vi på parkeringen vid huvudentrén.

Hjälpte denna information dig? Nej