Fjärrvärmeproduktion i Kisa

Sedan 2005 har Tekniska verken levererat fjärrvärmen i Kisa. Den allra största delen av värmen kommer i Kisa från vår samarbetspartner Södra Wood Kindas biobränslepanna.

Fjärrvärme i Kisa

2005 tog Tekniska verken över fjärrvärmen i Kisa och sedan dess har utbyggnad skett. I Kisa är främst flerfamiljshus, lokaler och industrier anslutna till fjärrvärmen, men även ett antal villor.

Leveransen av fjärrvärme är ca 20 GWh/år, vilket motsvarar ungefär 1 000 villors uppvärmningsbehov för värme och varmvatten.  Av denna leverans står vår samarbetspartner Södra Wood Kinda för den största andelen.

Restvärme och biobränslen ger ingen växthuseffekt, endast en liten del av värmen kommer från fossil olja. Fjärrvärmen ger med andra ord flera miljöfördelar.

Pannornas kapacitet

  • Södra Wood Kinda har en biopanna med effekten 15 MW som eldas med biprodukter från produktionen av sågade och hyvlade trävaror. Cirka 5 MW av dessa 15 MW kan de leverera till fjärrvärmenätet i Kisa. Biprodukterna är biobränslen.
  • Södra Wood Kindas biopanna är utrustad med rökgaskondensering. Det innebär att man tar tillvara värmen från rökgaserna samtidigt som de renas ytterligare. Denna restvärme går direkt till Tekniska verkens fjärrvärmenät. Ett bra exempel på resurseffektiv samverkan.
  • Tekniska verken har två reservpannor placerade hos Södra Wood samt ytterligare två vid Värgårdsskolan. I dessa används fossil olja.

  • I första hand används värmen från Södra Woods fastbränslepanna.
  • Kalla vinterdagar och på sommaren kan någon av de små reservpannorna användas.

Hitta hit

  • Södra Woods: Karlebyvägen 1, 590 39, Kisa
    Panncentralen finns på Södra Wood Kindas område och tillträde sker enligt Södra Woods rutiner. Vid besök träffas vi på parkeringen vid huvudentrén.
  • Värgårdsskolan: Östgötagatan 8, 590 38, Kisa
Hjälpte denna information dig? Nej