Borensbergs värmeverk. Foto.

Fjärrvärmeproduktion i Borensberg

Sedan 2003 levererar vi fjärrvärme till Borensberg. Fjärrvärmecentralen i Borensberg ligger i Erstorp industriområde och har tre pannor, en för skogsflis och två för förnybar olja. 

Fjärrvärme i Borensberg

Hösten 2003 anslöts det första huset i Borensberg till fjärrvärme och sedan dess har utbyggnaden fortsatt. 2019 installerades en ny reningsutrustning för att minska mängden stoft som uppstår när man eldar fasta biobränslen.

Leveransen av fjärrvärme är i dag ca 11 GWh/år, vilket motsvarar 500-600 villors uppvärmningsbehov. Det är en blandning av flerfamiljshus, lokaler och villor som är anslutna. Skogsflis och RME (rapsmetylester) som används, är förnybara bränslen vilket bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. Fjärrvärmen ger med andra ord flera miljöfördelar. 

Pannornas kapacitet

  • Fastbränslepannan på 3,4 MW eldas med skogsflis, ett biobränsle.
  • De två oljepannorna är på 5,4 respektive 2,5 MW. Även i dessa används ett biobränsle, så kallad RME, rapsmetylester, som är en förnybar olja.
  • I första hand används skogsflis, men kalla vinterdagar behövs RME för att producera tillräckligt mycket värme till våra kunder.

Besöksadress

Hitta hit

Hjälpte denna information dig? Nej