Så fungerar kraftvärme

Ett kraftvärmeverk kan med hjälp av olika bränslen producera både el och värme samtidigt. Oavsett bränsle utnyttjas energiinnehållet mycket bättre än i ett elkraftverk då värmen tas till vara istället för att gå till spillo och blir då mer resurseffektivt.

Sverige är det bästa landet i världen på att återvinna energi från restavfall, men energiåtervinning genom avfallsförbränning är en kontroversiell fråga. I denna animerade explainer-video förklaras varför avfallsförbränning är viktigt.

Genom olika bränslen bildas värme som används för att hetta upp vatten till ånga med högt tryck och hög temperatur. Ångan driver sedan en turbin för att producera el. När ångan passerat turbinen nyttjas resten av värmen till att producera fjärrvärme som sedan skickas ut på fjärrvärmenätet.

Hjälpte denna information dig? Nej