Lejonpannan

Kraftvärmeverket Lejonpannan är vår största investering någonsin och ett viktigt steg mot vår vision att bygga världens mest resurseffektiva region. Lejonpannan är en av världens modernaste anläggningar för att återvinna energi ur avfall.

Lejonpannan ligger granne med Gärstadverket vid E4:an i Linköping. Staden växer och kommer att behöva mer energi i framtiden. Genom värmeverket kan vi trygga Linköpings energiförsörjning och samtidigt fasar vi också ut användningen av kol och olja ur vår produktion. Bygget av Lejonpannan är också ett första steg i att lämna Kraftvärmeverkets centrala tomt i Linköping.

Snabba fakta

Pannans kapacitet

  • Lejonpannan har en värmeproduktion på ca 510 GWh, vilket motsvarar ca 25 000 villors årsbehov. Elproduktionen är på 137 GWh/år.
  • Pannan är på 84 MW, är avfallsbaserad och har en kapacitet på ca 230 000 ton avfall/år. Den klarar även en flexibel bränslemix, till exempel returträ.

Klimatpåverkan

  • 80 % mindre olja
  • 73 % mindre kol
  • 97 000 ton mindre koldioxidutsläpp/år, motsvarar utsläppen från ca 30 000 bilar/år
Hjälpte denna information dig? Nej