Kraftvärmeverket i Linköping

Kraftvärmeverket ligger granne med Resecentrum i Linköping och anläggningen har tre olika pannor. En för biobränsle, en för returträ och en för olja.

Snabba fakta

Pannornas kapacitet

  • Kapaciteten är ca 250 GWh värmeproduktion och 75 GWh elproduktion.
  • De tre pannornas totala effekt är 280 MW.
  • Värmeproduktionen motsvarar normalårsbehovet för 12 500 villor. 
  • Pannorna eldas med biobränsle, returträ och återvunna bildäck samt olja. Biobränsle är ett bränsle som är framställt från biologiskt material, oftast växter. Främst eldas biobränslen men kalla vinterdagar behövs oljepannan för att producera tillräckligt mycket värme till våra kunder. 

Kraftvärmeverket

  • Kraftvärmeverket togs i drift 1964.
  • Vid kraftvärmeverket finns också en produktionsanläggning för fjärrkyla med en effekt på 16 MW, två hetvattenpannor på vardera 45 MW samt en fjärrvärmeackumulator som innehåller 20 000 m3 vatten.

Hjälpte denna information dig? Nej