Kraftvärmeverket i Linköping

Kraftvärmeverket ligger granne med Resecentrum i Linköping och anläggningen har tre olika pannor. En för biobränsle, en för kol och en för olja.

Snabba fakta

Pannornas kapacitet

  • Kapaciteten är ca 250 GWh värmeproduktion och 75 GWh elproduktion.
  • De tre pannornas totala effekt är 280 MW.
  • Värmeproduktionen motsvarar normalårsbehovet för 12 500 villor. 
  • Pannorna eldas med biobränsle, kol och återvunna bildäck samt olja. Främst eldas biobränslen men kalla vinterdagar behövs kol- och oljepannorna för att producera tillräckligt mycket värme till våra kunder. 

Kraftvärmeverket

  • Kraftvärmeverket togs i drift 1964.
  • Vid kraftvärmeverket finns också en produktionsanläggning för fjärrkyla med en effekt på 16 MW, två hetvattenpannor på vardera 45 MW samt en fjärrvärmeackumulator som innehåller 20 000 m3 vatten.

Ny skorsten monteras

Snart ser Kraftvärmeverket ut som vanligt igen. Onsdag 20 september började nya skorstenen monteras på plats, som ersätter den tidigare som revs i våras på grund av rostangrepp.

Att montera den 53 meter långa och de 32 ton tunga skorstensdelarna beräknas ta två dagar.

Här kan du läsa mer detaljer om nya skorstenen.

Hjälpte denna information dig? Nej