Kraftvärmeverket i Katrineholm

Kraftvärmeverket i Katrineholm består av flera anläggningar – en kraftvärmepanna som ger både värme och el samt fyra hetvattenpannor som producerar värme. Till största delen eldas returträ, tryckimpregnerat trä, biobränsle och träpellets.

Snabba fakta

Anläggningens kapacitet

  • Producerar cirka 200 GWh fjärrvärme och 25 GWh el. Det motsvarar årsbehovet av värme för cirka 9 000 villor och cirka 8 procent av Katrineholms kommuns elbehov.
  • Kraftvärmepannan har en effekt på 25 MW och hetvattenpannorna har tillsammans en effekt på 80 MW.
  • Pannorna är främst träbränslebaserad och har en kapacitet på ca 50 000 ton avfallsträ och 25 000 ton skogsbränsle. En procent av bränslet består av bioolja.

Fjärrvärme i Katrineholm

  • Fjärrvärmen produceras till 99 procent av olika trädbränslen, den sista procenten bränsle är bioolja. Med det är fjärrvärmeproduktionen i Katrineholm är fossilfri.
  • Fjärrvärmenätet är cirka 100 km långt.
  • Cirka 1 400 anslutna fastigheter, varav 700 villor.

Hitta hit

Hjälpte denna information dig? Nej