Gärstadverket

Gärstadverket består av flera anläggningar och pannor. Den äldre delen har tre pannor och de nyare - de båda glashusen - har en panna vardera. Främsta bränslet är avfall - ett klimatsmart sätt att ta vara på energi som annars skulle gått förlorad genom att läggas på deponi.

Snabba fakta

Pannornas kapacitet

  • Gärstadverkets tre äldre pannor, panna 1-3 är 400 GWh värmeproduktion, motsvarande årsbehovet av 20 000 villor. Elproduktion på 47 GWh/år.
  • Panna 4 - glashuset - 470 GWh värmeproduktion, motsvarande årsbehovet av 23 500 villor. Elproduktion på 109 GWh/år.
  • Panna 5 - Lejonpannan 510 GWh värmeproduktion, motsvarande årsbehovet av 25 500 villor. Elproduktion på 137 GWh/år.
  • Pannorna är främst avfallsbaserade och har en total kapacitet på ca 88 ton/tim. 

Kraftvärmeverket

  • Gripklorna som lyfter upp avfallet till panna 4 och 5 kan ta 6-7 ton i ett enda lyft.
  • De äldre pannorna, panna 1-3, byggdes i början av 80-talet och har renoverats i omgångar. Panna 4 - glashuset - togs i drift 2004.

Avfall - en resurs

På Gärstad avfallsanläggning kan vi ta hand om i stort sett alla typer av avfall. Bra brännbart material får vi från dig efter att du har sorterat bort det som kan lämnas vid återvinningscentraler och återvinningsstationer.

I Sverige återvinns mer än 99 procent av allt hushållsavfall genom materialåtervinning, energiutvinning eller biologisk behandling. I Linköping använder vi alla metoderna och bara en mindre del av avfallet deponeras.

Avfall blir bränsle

Det som blir kvar att kasta i soppåsen, efter din sortering, eldas upp. Det blir vårt bränsle. Men vi är noga med vad vi eldar, allt för att minska påverkan på vår miljö. Därför är det särskilt viktigt att sortera bort farligt avfall och specialavfall. På så vis håller avfallet en hög kvalitet. Någonting som också miljön mår bra av.

Gärstadverket tar emot avfall från ca 20 kommuner och verksamhetsavfall från både lokala företag och nationella recyclingbolag. Vi importerar även avfall från Norge och Storbritannien som fraktas hit med båt främst till Norrköpings hamn och körs sedan direkt, eller efter omlastning, till Gärstad avfallsanläggning.

Visste du att

Leveranskrav

Vi har samma leveranskrav på allt avfall vi tar emot, oavsett vilken kommun, verksamhet eller land det kommer ifrån. Det innebär att vi kontinuerligt granskar hanteringen och kontrollerar att avfallet är väl sorterat genom stickprover och proveldningar.

Innan vi tar emot avfall från nya kommuner, större verksamheter eller internationella recyclingbolag gör vi dessutom alltid besök ute hos dem på hemmaplan, för att säkerställa att hanteringen av avfallet sker på ett korrekt sätt.

På Gärstad

I avfallsbunkern blandas sedan det svenska och importerade avfallet med utsorterat brännbart avfall från industrier, affärer, kommuners återvinningscentraler och andra verksamheter innan det matas in till pannan för att energiåtervinnas.

Hjälpte denna information dig? Nej