Matavfall

Idag tar vi emot matavfall från 25 kommuner. Det levereras till oss som en ren fraktion alternativt i gröna påsar blandat med övrigt hushållsavfall. Den blandade fraktionen hamnar i vår optiska sortering där de gröna påsarna separeras från andra påsar. Allt matavfall går till vår biogasanläggning där det produceras biogas och biogödsel.

Snabba fakta

  • Totalt är det 10 kameror som hjälper till att sortera ut de gröna påsarna bland hushållssoporna när de kommer in och går igenom i anläggningen via transportband.
  • Cirka 25 000 gröna påsar körs dagligen från optiska sorteringen till biogasanläggningen för att bli till biogas och biogödsel. Det hushållsavfall som blir kvar går till Gärstadverket för energiåtervinning.
  • Idag sorterar vi cirka 60 000 ton hushålls- och matavfall/år, varav cirka 23 000 ton kommer från Linköpings kommun.

Följ med till optiska sorteringen

I filmen får du följa med till optiska sorteringen för att se hur matavfallet sorteras.

Hjälpte denna information dig? Nej