Rening av flytande avfall

Rengärd är en reningsanläggning för flytande industriavfall som ligger i anslutning till Gärstad avfallsanläggning. Här renast främst oljehaltigt och grusbemängt vatten från bensinstationer och bilvårdsanläggningar och förorenat vatten från industrin, som till exempel skärvätskor och avfettningsbad.

Vakuumindunstning

Anläggningen drivs med hjälp av fjärrvärme som värmer upp det flytande avfallet så att vattnet indunstar, så kallad vakuumindunstning. En metod som avskiljer lösta metaller, salter, olja och andra föroreningar från vattnet. 

Koncentratet som blir kvar efter indunstningen energiåtervinns genom att bli fjärrvärme och el på Gärstadverket.

Det kondenserade vattnet behandlas först genom ultrafiltrering, för att sedan gå genom en så kallad biologisk reaktor, där goda bakterier får bort kolföroreningarna. Det rena vattnet släppas därefter ut till lakvattendammen.

Snabba fakta

  • Kapacitet: renar ca 2 500 liter flytande avfall/timme och ca 15 000 ton flytande industriavfall/år
  • 3 stycken bassänger för oljesedimentering
  • Byggdes 1999
Hjälpte denna information dig? Nej