Stora batterier från till exempel verktyg och bärbara datorer

Ikon batteri

  • Sorteras som:Litiumbatterier
  • Lämnas till:Återvinningscentral