Smörask

Pappersförpackningar

Delen av smörasken som är i papp.

  • Sorteras som:Pappersförpackningar
  • Lämnas till:Återvinningscentral, Återvinningsstation