Små batterier

Ikon batteri

Batterier kan innehålla tungmetaller som nickel, kadmium mm och de betraktas alltid som ett farligt avfall.

  • Sorteras som:Batterier
  • Lämnas till:Elvinn, Återvinningscentral, Återförsäljare