Juicekartong

Pappersförpackningar

Se till att kartongen är tom innan du kastar den.

  • Sorteras som:Pappersförpackningar
  • Lämnas till:Återvinningscentral, Återvinningsstation