Återvinna energi - ett sätt att hushålla med jordens resurser

All vår konsumtion leder till avfall. Energiåtervinning är ett sätt att återvinna avfallet. Genom att använda det som bränsle i ett kraftvärmeverk får vi återvunnen energi som värmer våra hus och ger oss el.

Vår konsumtion skapar enorma mängder avfall, både här och i de länder vi köper våra prylar ifrån. Energiåtervinning är en metod att ta hand om restavfall som redan finns i samhället, avfall skapas inte för att anläggningar som energiåtervinner behöver bränsle.

I filmen förklarar Anders ”Ankan” Johansson hur våra hushållssopor blir till värme och el och varför det är klimatsmart.

Vad är restavfall 

De sätt som vi idag kan minska mängden avfall på är först genom att konsumera mindre, återanvända saker och återvinna materialen. När allt det är gjort återstår ett så kallat restavfall som inte längre kan återanvändas eller materialåtervinnas. Det kan bestå av till exempel kasserat trä, till exempel trälister, snickerier och träkonstruktioner, använda hygienprodukter och plaster som inte går att materialåtervinna fler gånger.

Där kommer energiåtervinning in och är ytterligare ett steg att återvinna avfall genom att ta tillvara restavfallets energi och fasa ut vissa ämnen ur kretsloppet. Energiåtervinning är en viktig anledning till att Sverige endast deponerar mindre än en procent av vårt avfall och att vi är i mindre behov av kol och olja än i många andra europeiska länder.

Materialåtervinning och energiåtervinning kompletterar varandra

Det finns ingen motsättning mellan energiåtervinning och materialåtervinning. Flera studier visar att de länder som är bäst på avfallshantering ofta kombinerar båda metoderna och de som är bra på energiåtervinning och är också bra på materialåtervinning.

 

 

Ordförklaring

Återanvändning - när saker används igen i befintligt skick. Till exempel saker du skänker, köper på loppis eller ger vidare till någon annan när du tröttnat på dem.

Materialåtervinning - Saker som källsorteras materialåtervinns. Tidningar blir nya tidningar, plastförpackningar blir till ny plast och så vidare. Panta burkar är ett annat exempel på förpackningar som materialåtervinns. 

Deponi/deponeras - Produkter som varken kan återanvändas, materialåtervinnas eller eldas för energiåtervinning hamnar på en deponi. En slags lagring av avfall som inte går att göra någonting med. I Sverige deponeras mindre än 1 % av hushållsavfallet. I Europa är däremot siffran över 40 %.

Hjälpte denna information dig? Nej