Avfallsimport

I Sverige är vi bra på att material- och energiåtervinna vårt avfall och mindre än en procent läggs på deponi. En del länder har inte kommit fullt lika långt och när vi har utrymme hos oss kan de köpa våra miljötjänster.

I filmen visas varför avfallsimport är klimatsmart och ett sätt för oss att ta ansvar. 

Avfall till Gärstadverket

På Gärstadverket tar vi emot restavfall från cirka 20 kommuner och verksamhetsavfall från både lokala företag och nationella recyclingbolag. Vi importerar också restavfall från Norge och Storbritannien. Det fraktas hit med lastbil eller båt till närliggande hamnar och körs sedan till Gärstad avfallsanläggning. 

Leveranskrav

Vi har samma leveranskrav på allt restavfall vi tar emot, oavsett vilken kommun, verksamhet eller land det kommer ifrån. Det innebär att vi kontinuerligt granskar hanteringen och kontrollerar att avfallet är väl sorterat genom stickprover och proveldningar.

Innan vi tar emot restavfall från nya kommuner, större verksamheter eller internationella recyclingbolag gör vi dessutom alltid besök ute hos dem på hemmaplan. Allt för att säkerställa att hanteringen av avfallet sker enligt gällande regelverk.

 

 

Ordförklaring

Materialåtervinning - Saker som källsorteras materialåtervinns. Tidningar blir nya tidningar, plastförpackningar blir till ny plast och så vidare. Panta burkar är ett annat exempel på förpackningar som materialåtervinns.

Energiåtervinning - Genom att återvinna avfall som bränsle i ett kraftvärmeverk så tas energin ur avfallet tillvara istället för att låta det gå till spillo. På så sätt får vi återvunnen energi som värmer våra hus och ger oss el.

Restavfall - När vi har minskat vårt avfall genom att konsumera mindre, återanvända saker och återvinna materialet så återstår ett restavfall. Restavfallet kan bestå av till exempel kasserat trä såsom trälister, snickerier och träkonstruktioner, använda hygienprodukter och plaster som inte går att materialåtervinna fler gånger.

Hjälpte denna information dig? Nej