Mätvärden från din fjärrvärmemätare

Alla våra kunders mätare för fjärrvärme och fjärrkyla är fjärravlästa och vi samlar in mätvärden dagligen. Här beskriver vi varför avläsningar saknas ibland och vad vi gör för att motverka det.

För att säkerställa leveransen av rätt värden

  • byter vi ut mätaren och reviderar dem regelbundet
  • övervakar vi insamlingen av mätvärden
  • kontrollerar vi mätvärdena.


Varför saknas avläsningar ibland?

Att vi saknar en avläsning kan bero på att mätaren har tappat kontakten tillfälligt, eller att mätaren har gått sönder.

Siffrorna som visas på Mina sidor kan vara preliminära

Statistiken du kan se på Mina sidor bygger på utförda avläsningar, men om en avläsning saknas visar vi ett beräknat värde.

Vad är ett beräknat värde?

Det beräknade värdet är en fördelning per månad utifrån fastighetens historiska energianvändning och temperaturdata från SMHI.

Varför skiljer sig siffrorna åt i statistiken på Mina sidor jämfört med fakturan?

När en avläsning saknas beräknar vi mätvärdet tillfälligt för att kunna fortsätta med fakturahanteringen. Det beräknade mätvärdet visas på fakturan.

Om mätvärden kommer in i systemet senare korrigeras tidigare fakturering på nästa faktura.

Hjälpte denna information dig? Nej