Mätvärden från din fjärrvärmemätare

Alla mätare för fjärrvärme och fjärrkyla är fjärravlästa och vi samlar in mätvärden dagligen. Här beskriver vi varför avläsningar ibland saknas och vad din mätare visar för olika typer av värden.

Det finns olika typer av fjärrvärmemätare. Gemensamt för alla är att de är fjärravlästa, vilket betyder att du inte behöver läsa av eller rapportera in några värden från mätaren som sitter på din fjärrvärmecentral. Värdena kommer automatiskt in i vårt mätvärdessystem och ligger sedan till grund för din fjärrvärmefaktura.

På din mätare kan du själv se värden för till exempel din energianvändning, flöde, temperaturer med mera. Det gör du genom att trycka på knappen vid displayen. Displayen återgår till startläget
efter en stund. Du kan också logga in på Mina sidor för att se hur mycket fjärrvärme du använder varje månad. 

För att säkerställa leveransen av rätt värden

  • byter vi ut mätaren och reviderar dem regelbundet
  • övervakar vi insamlingen av mätvärden
  • kontrollerar vi mätvärdena.


Varför saknas avläsningar ibland?

Att vi saknar en avläsning kan bero på att mätaren har tappat kontakten tillfälligt, eller att mätaren har gått sönder.

Siffrorna som visas på Mina sidor kan vara preliminära

Statistiken du kan se på Mina sidor bygger på utförda avläsningar, men om en avläsning saknas visar vi ett beräknat värde.

Vad är ett beräknat värde?

Det beräknade värdet är en fördelning per månad utifrån fastighetens historiska energianvändning och temperaturdata från SMHI.

Varför skiljer sig siffrorna åt i statistiken på Mina sidor jämfört med fakturan?

När en avläsning saknas beräknar vi mätvärdet tillfälligt för att kunna fortsätta med fakturahanteringen. Det beräknade mätvärdet visas på fakturan.

Om mätvärden kommer in i systemet senare korrigeras tidigare fakturering på nästa faktura.

Hjälpte denna information dig? Nej