Mätarplats för vattenmätare

För att vi ska kunna byta och underhålla vattenmätaren och att du som fastighetsägare lätt ska kunna komma åt avstängningsventilerna, är det viktigt att mätarplatsen utformas på bästa sätt. 

Att tänka på när du ska förbereda plats för din vattenmätare

Vi installerar en vattenmätare endast om mätarplatsen är godkänd. Det är bara vår personal som har tillåtelse att öppna och stänga servisventilerna i gatan.

Har du fått en tid för byte av vattenmätare?

Här finns en guide för vad du behöver förbereda när vi ska byta din vattenmätare.

Så här ska det se ut

Väggfäste/mätarkonsol

Mätaren ska monteras i ett väggfäste/mätarkonsol och ska sättas horisontellt på väggen. Väggfästet kan du hämta ut gratis hos vår avdelning för Mätteknik på Runstensgatan 1B i Linköping kl 07-18.

Ventiler

På mätaren ska det finnas två avstängningsventiler, en före och en efter mätaren, samt en en backventil efter mätarkonsolen. 

Området runt mätaren

Det är viktigt att området omkring vattenmätaren är fritt. Därför ska det:

 • vara fri yta 70 cm ovanför vattenmätaren.
 • vara fri yta 60 cm framför och under vattenmätaren.
 • vara ståhöjd (190 cm) där vattenmätaren är placerad.
 • finnas fungerade belysning i utrymmet.
 • vara frostfritt där vattenmätaren är placerad.

Om du bara är ansluten till Tekniska verkens spillvattennät (avloppsnät) och använder ditt eget vatten, ska vattenmätaren sitta efter fastighetens egen VA-utrustning som till exempel pump, hydrofor och filter.

Vid parallellmontage av vattenmätare

Om fastigheten använder mycket vatten ska normalt två eller tre parallella mätare installeras, ett så kallat parallellmontage. Vid parallellmontage är det ett krav att VA-installatören drar rören så att vattnet blir jämnt fördelat i de olika mätarna.

Det finns färdiga konsoler för parallellmontage som du kan använda. Avståndet mellan rören till vattenmätarna ska vara minst 30 cm. En stor fördel med parallellmontage är att fastighetsägaren aldrig behöver stänga av vattnet vid mätarmontering, vilket uppskattas av hyresgäster.

Dubbelmontage

 

Trippelmontage

Mätarbrunn

En mätarbrunn ska installeras om:

 • servisledningen är längre än 100 m från förbindelsepunkten.
 • flera hushåll eller verksamheter använder samma servis, en så kallad gemensamhetsanläggning.

Mätarbrunnen ska:

 • ha en låsbar och lätt manövrerbar lucka, som är placerad 10 - 20 cm över markytan.
 • vara utrustad med stege av ett material som står emot rost.
 • vara tydligt markerad med skylt på fast stolpe.
 • vara tät så att inget vatten rinner in i brunnen.
 • ha återströmmningsskydd enligt SS-EN 1717.
 • vara lättåtkomlig.

Mätarbrunnen ska inte:

 • placeras inom biltrafikerat område.

Mätarkonsolen för mätare av storlek DN 25 ska utformas så att det går att lyfta upp hela konsolen vid mätarbyte, avstängning och avläsning. Konsolen ska vara försedd med fungerande avstängningsventiler. Kontakta oss för installation i mätarbrunnar där mätaren är större än DN25.

Mätarbrunnen tillhör fastighetsägaren, men ska godkännas av Tekniska verken.

Hjälpte denna information dig? Nej