Opålitlig avstängningsventil (LK580)

Det finns olika typer av ventiler för att stänga av vattnet vid mätaren. LK580 är en äldre modell som inte längre är godkänd, eftersom den lätt går sönder när den stått orörd ett tag, vilket kan orsaka omfattande vattenskador. Om ventilen går sönder skjuts den rakt upp i luften av vattentrycket, och LK580 kallas därför ofta för ”Champagneventilen”.

Opålitlig avstängningsventil (LK580). Foto.

Opålitlig avstängningsventil (LK580).

Om du har den opålitliga ventilen LK580 hemma så måste den bytas av en behörig fackman innan vi kan byta vattenmätare. Tekniska verkens montörer får inte röra dessa avstängningsventiler. Försök inte att själv vrida på ventilen innan den är utbytt, eftersom du kan skada dig på den uppskjutande korken samt få en omfattande vattenläcka hemma.

Ventilen har en rund svart kork, och texten LK580 står tydligt på ventilen.

Glöm inte att boka om din tid för byte av vattenmätare till efter att behörig fackman bytt ut ventilerna.

Opålitlig avstängningsventil (LK580). Foto.

Opålitlig avstängningsventil (LK580)

Hjälpte denna information dig? Nej